Attīstība
vidzeme cels ved augsup

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē, kas notika tiešsaistē š.g. 13. oktobrī, padomes locekļi konceptuāli vienojās par prioritāri realizējamām projektu idejām publiskās ārtelpas attīstībai. Prioritāro projektu saraksts būs svarīgs, pašvaldībām pretendējot uz Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Ar Attīstības padomes lēmumu, Vidzemes reģionam prioritāri attīstāmo projektu saraksts iekļauts Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas aktualizētajā redakcijā. Šāda vienošanās uzskatāma par Vidzemes pašvaldību gribu veicināt vienlīdzīgu attīstību visā reģiona teritorijā.

Sēdē padomes locekļi lēma deleģēt Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāju parakstīt labas gribas memorandu par bioreģiona izveidi Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Eiropas Komisija aicinājusi reģionus un pašvaldības veidot bioapgabalus, kuros ieinteresētās puses vienotos par bioloģisko resursu gudru apsaimniekošanu. Ideja par bioreģiona izveidi Vidzemē virmojusi jau kopš 2017. gada, taču tieši 2023. gads bijis pagrieziena punkts straujai idejas attīstībai, kam savu atbalstu paudušas neskaitāmas organizācijas un institūcijas, kā arī uzņēmumi un citi interesenti. Vidzemes plānošanas reģions labās gribas memorandu parakstīs š.g. 25. oktobrī Siguldā, starptautiskā foruma “ Misija – Bioreģiona izveide Gaujas Nacionālajā parkā” ietvaros. Forumu organizē Siguldas novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, biedrība “GreenFest”, Vidzemes plānošanas reģions un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Jāatzīmē, ka šobrīd Baltijas valstīs šis būs pirmais bioreģions, kas ir būtisks sasniegums un starta punkts iesaistei plašā bioreģionu tīklojumā ar  zināšanu un finanšu resursu atbalsta potenciālu. Bioreģiona teritorijā iekļausies trīs pašvaldību teritorijas no Vidzemes plānošanas reģiona – Cēsu novada, Valmieras novada un Saulkrastu novada pašvaldības teritorijas pilnā vai daļējā apmērā –, kā arī Siguldas novada pašvaldība Rīgas plānošanas reģionā.

Papildus, sēdes ietvaros Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome atbalstīja lēmumu slēgt sadarbības līgumu ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteri “Enter Gauja” partnerības stiprināšanai un jaunu attīstības projektu izstrādei nākotnē. “Enter Gauja” šobrīd ir vienīgais tūrisma klasteris Latvijā ar aptuveni 60 biedriem, kas mērķtiecīgi strādā uz reģiona uzņēmumu izaugsmes un eksportspējas veicināšanu, paaugstinot to konkurētspēju starptautiskajā tirgū. Vidzemes plānošanas reģiona dalība klasterī pavērs abām pusēm jaunas iespējas sekmēt uzņēmējdarbības sektora attīstību reģionā, turpinot attīstīt tūrisma galamērķi ārpus Rīgas.

Jautājumiem: Guna Kalniņa-Priede, VPR administrācijas vadītāja, [email protected], mob.t. 29477997