Izglītība
nj

Ar 17. maiju spēkā stājas Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4/22 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmskolas grupās”.

Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē, tā likumiskajam pārstāvim:

  • klātienē jāaizpilda pieteikuma anketa, kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem, izglītības iestādēm vai pagastu pārvaldēm. Iesniedzot pieteikumu klātienē, likumiskajam pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība;
  • jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa un jānosūta uz e-pastu [email protected]. Anketa pieejama ŠEIT. Sūtot pieteikumu e-pastā, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

Visi pieteikumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā, saistošo noteikumu 11. punktā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības Izglītības pārvalde izskata, apkopo un veic pieteikumu uzskaiti un piecu darba dienu laikā pēc tā saņemšanas rakstiski informē likumisko pārstāvi. Ja vieta izglītības iestādē bērnam nav piešķirta vēlamajā mācību gadā, to automātiski pārreģistrē uz nākamo.

Atbildīgais Izglītības pārvaldes darbinieks līdz katra gada 15. maijam sagatavo piešķirto vietu sarakstu un iesniedz to izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Bērnu uzņemšanas pirmskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmskolas grupās komisijai. Līdz katra gada 15. jūnijam piešķirto vietu saraksts tiek publicēts interneta vietnē www.smiltenesnovads.lv, ievērojot personas datu drošību.

Ievērojot pieteikumu reģistrācijas kārtību un brīvo vietu skaitu izglītības iestādēs, ir gadījumi, kad bērni tiek uzņemti arī ārpus kārtas. Šie gadījumi norādīti saistošo noteikumu 22. punktā.

Ar saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties ŠEIT.

 

Madara Mūrniece

zīmolvedības un mārketinga speciāliste