Projekti
rd
tghh

Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, aktīvi iesaistoties Vidzemes plānošanas reģiona projektā “Vidzeme iekļauj”, īsteno deinstitucionalizācijas procesu pašvaldībā. Procesa mērķis ir mazināt institucionālo aprūpi, nodrošinot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi. Šādi pakalpojumi dod iespēju cilvēkam ar funkcionāliem traucējumiem dzīvot ģimenē, mazina atstumtības risku, ļauj attīstīt saskarsmes un darba prasmes, kā arī veicina piederības sajūtu sabiedrībai.

Šobrīd projekta “Vidzeme iekļauj” sniegtās iespējas izmantojuši 16 cēsinieki ar garīga rakstura traucējumiem. Līdz šim visaktīvāk apmeklētas individuālās konsultācijas pie fizioterapeita. Lienīte, kura izmantojusi projekta iespējas, stāsta: “Ļoti patīk vingrošana “Aurā”. Nevaru sagaidīt uztura speciālista konsultācijas, jo grūti ar svaru un cukura diabētu. Kādreiz Rīgā gāju uz dejošanu (deju un kustību terapija), gribētu arī tādu apmeklēt.”

Cēsu novada Sociālā dienesta darbinieki novērojuši, ka pēc pakalpojumu saņemšanas uzlabojusies klientu fiziskā un emocionālā pašsajūta, mazinājusies trauksme, spastikas un lēkmes. Tomēr, šobrīd pieejamo pakalpojumu klāsts ir nepietiekams, tāpēc Cēsu novada pašvaldība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu plāno veidot trīs jaunus pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem ar garīga rakstura traucējumiem- grupu dzīvokļus, dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas. Šie pakalpojumi būs liels atbalsts ģimenēm, kuras šobrīd rūpējas par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojumi nodrošinās nepieciešamo atbalstu, sociālo un darba prasmju attīstīšanu, kā arī veicinās iekļaušanos sabiedrībā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ir saņēmuši 22 cēsinieki, izvēloties tādus pakalpojumus, kā deju un kustību terapiju, Montessori nodarbības, Tomatis terapiju, reitterapiju, ergoterapeita konsultācijas, ārstniecisko masāžu, silto smilšu terapiju, TheraSuit terapiju, neirologa konsultācijas u.c. pakalpojumus.

Ar pārdomām par dalību projektā dalās mamma bērnam ar funkcionāliem traucējumiem no Cēsīm: “Vislielākais ieguvums, esot šajā projektā, gan man ar vīru, gan dēlam bija individuālā atbalsta plāna izstrādāšana projekta pašā sākumā. Speciālisti, kuri vērtēja bērna spējas, prasmes un vajadzības, mums parādīja, ka dēls var daudz vairāk, nekā mēs domājām. Šīs “skats no malas” iedrošināja un bija vajadzīgsArī par sociālā dienesta darbinieci, kura ir “piesaistīta” mūsu ģimenei varu teikt visu to labāko. Svetlana vienmēr cenšas mūs par visu informēt un ir atsaucīga, ja rodas kādi jautājumi.”

Projekta ietvaros, bērniem ar īpašas kopšanas nepieciešamību, pieejams arī sociālās aprūpes pakalpojums, šo pakalpojumu saņēmuši četri bērni no Cēsu novada pašvaldības, savukārt atbalstu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem izmantojuši astoņi vecāki, kuri apmeklējuši fizioterapeitu un rehabilitologu.

Cēsīs katrai ģimenei, kura ir iesaistījusies šajā projektā, ir savs sociālais darbinieks darbā ar ģimeni un bērniem, kurš sazinās ar ģimeni, gan – klātienē konsultācijās, gan telefoniski. Bērniem pēc pakalpojumu saņemšanas ir vērojami reāli uzlabojumi, pozitīva ietekme, tāpēc ir svarīgi pakalpojumu saņemšanu turpināt.”– stāsta sociālā dienesta darbiniece Vita Pleševnika.

Cēsis ir viena no pašvaldībām Vidzemē, kura deinstitucionalizācijas projekta ietvaros veidos īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu “Atelpas brīdis”. Šīs pakalpojums dos iespēju “ievilkt elpu” tiem vecākiem, kuru bērnam ir noteikta īpašās kopšanas nepieciešamība un speciālistu uzraudzība. Kā arī, Cēsīs tiks veidots dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs, lai uzlabotu vai uzturētu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitāti.

Cēsu novada Sociālā dienesta darbinieki aicina vērsties Sociālajā dienestā to bērnu vecākus, kuru bērniem projekta ietvaros tika izstrādāts individuālais atbalsta plāns, kā arī cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, kuri piekrituši piedalīties projektā “Vidzeme iekļauj”, bet vēl nav saņēmuši pakalpojumus. Saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu un pakalpojumu “Atelpas brīdis” var arī tie bērni, kuri nepiedalās deinstitucionalizācijas projektā, bet bērnam ir izsniegts VDEĀK atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību.

Vairāk informācijas:

ESF projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t. 29289487, [email protected]

Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, [email protected]

Informāciju sagatavoja: Naula Dannenberga, ESF projekta “Vidzeme iekļauj” sabiedrisko attiecību speciāliste, mob.t. 26148024, [email protected]