Attīstība
varinos veikta teritorijas labiekartosana

Smiltenes novada pašvaldība īstenojusi projektu “Variņu teritorijas labiekārtošana”. Projekta mērķis ir labiekārtot un padarīt iedzīvotājiem un viesiem pieejamas pastaigu un atpūtas vietas Variņu ciemā.

Projekta ietvaros pie Variņu pamatskolas tika atjaunots laukuma segums un uzstādīti labiekārtojuma elementi - divi soliņi un atkritumu urnas, bet pie Variņu tautas nama izveidots bruģēts celiņš un uzstādīti labiekārtojuma elementi - divi soliņi un  atkritumu urnas.

Labiekārtošanas darbus veica SIA “RG Meistars”, būvuzraudzību - SIA “Marčuks”.

Projekta kopējās izmaksas ir 26 862,12 EUR. Lauku atbalsta dienesta finansējums ir 20 288,20 EUR  un Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 6 573,92 EUR.