Pašvaldība
Attēls

Maijā uzsākas projekta “Transportlīdzekļu novietne Raiņa ielā (no Mētras ielas līdz Galdnieku ielai), Smiltenē izbūve” īstenošana. Autovadītāju un gājēju ievērībai – būvdarbu laikā ir mainīta satiksmes organizācija!

Autovadītājiem ir jāievēro braukšanas ātrums līdz 30 km/h, uzstādīta ceļa zīme “Ceļa sašaurinājums”, savukārt gājēji aicināti izmantot pretējo ielas pusi. Ar satiksmes organizācijas shēmu aicinām iepazīties

Projekta ietvaros ielas posmā paredzēts izbūvēt 10 stāvvietas. Stāvvietas tiks izbūvētas daļēji brauktuves un daļēji zaļajā zonā, sašaurinot esošo brauktuvi no 8 līdz 7 metriem. Stāvvietu platums paredzēts 2 m. Lai vizuāli nodalītu stāvvietas no brauktuves, tās tiks izbūvētas no bruģa seguma. Tāpat, lai uzlabotu satiksmes drošību ielas posmā ar stāvvietām, paredzēts uzstādīt maksimālā ātruma ierobežojuma zīmes, samazinot braukšanas ātrumu līdz 30 km/h.

Būvdarbus veic SIA “EGU būve”, līguma summa  27 232,27 EUR, t.sk. PVN. Darbus plānots veikt līdz 2021.gada 20. jūnijam.  

 

 

Sagatavoja: Marita Mūze, sabiedrisko attiecību speciāliste