Uzņēmējdarbība
Limbazu_iela

Smiltenes novada pašvaldība aicina novada uzņēmējus un citus interesentus uz tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem, lai pārspriestu plānoto attīstības projektu “Uzņēmējdarbības teritorijas paplašināšana Smiltenes pilsētā” jeb Limbažu ielas pagarinājumu un plānotos attīstības projektus novadā.

Apspriedes mērķis ir labāk izzināt uzņēmēju aktuālās nepieciešamības un problēmas attiecībā uz uzņēmējdarbības teritorijām un nepieciešamo infrastruktūru Smiltenes pilsētā, kā arī noskaidrot par viņu nākotnes attīstības plāniem un potenciālo interesi par komercdarbības attīstību šajā teritorijā – īpašumu nomu vai atsavināšanu savas darbības attīstībai. Tikšanās otrajā daļā dalībnieki tiks iepazīstināti ar pārējiem aktuālajiem pašvaldības projektiem – Smiltenes centra pārbūvi, Viedrades kvartālu, industriālajiem parkiem – un pārspriestu līdzšinējo sadarbību.

Smiltenes novada pašvaldība plāno piesaistīt finansējumu programmā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.1. pasākumā “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam”, lai īstenotu projektu “Uzņēmējdarbības teritorijas paplašināšana Smiltenes pilsētā” jeb Limbažu ielas pagarinājumu.

Tikšanās ar uzņēmējiem norisināsies 30. maijā plkst. 16.00 – 17.00 Dārza ielā 3, Smiltenē. 

Reģistrēšanās pasākumam elektroniski.

Plašāka informācija zvanot un rakstot: 22310430, [email protected].