Sabiedrības līdzdalība
gh

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri pametuši Ukrainu kara dēļ un Latvijā uzsākuši tiesiskās darba attiecības,  NVA izmaksā vienreizējo nodarbinātības uzsākšanas pabalstu

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Latvijā uzsāk  darba tiesiskās attiecības, NVA izmaksā vienreizējo nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 500 eiro apmērā. Lai saņemtu nodarbinātības uzsākšanas pabalstu, mēneša laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas jebkurā no NVA klientu apkalpošanas vietām Latvijā jāiesniedz iesniegums nodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai. Visu NVA filiāļu un Klientu apkalpošanas centru kontakttālruņi ir pieejami NVA mājaslapas sadaļā “Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātība” (https://www.nva.gov.lv/lv/ukrainas-civiliedzivotajiem-kuri-mekle-darba-iespejas)

Pabalsta saņemšanas nosacījumi:

  • Darba attiecības uzsāktas pēc 2022.gada 24.februāra.
  • Iesnieguma iesniegšanas dienā darba attiecības turpinās.
  • Pabalsta apmērs – 500 eiro.
  • Pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
  • Pabalstu var saņemt vienu reizi.

Atgādinām, ka darba iespējas Ukrainas civiliedzīvotāji var meklēt gan ar NVA palīdzību, gan patstāvīgi. NVA atbalstu darba meklēšanā var saņemt jebkurā NVA klientu apkalpošanas vietā, sazinoties ar NVA darbiniekiem klātienē vai pa telefonu. NVA klientu apkalpošanas vietu darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai ir no plkst. 9.00 līdz 16.30, bet piektdienās -  no plkst. 9.00 līdz 15.00. NVA darbinieki pieejami arī  Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, kas no 21.marta atrodas Kaļķu ielā 1,  Rīgā.

Ja Ukrainas civiliedzīvotājs darbu meklē patstāvīgi, iesakām izmantot lielāko vakanču datu bāzi – NVA CV un vakanču portālu (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/). NVA CV un vakanču portāla saturs ir pieejams ukraiņu valodā, uzklikšķinot uz šīs saites: https://cvvp-nva-gov lv.translate.goog/?_x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp#/pub/ Lai meklētu vakanci, portālā nav jāreģistrējas. Portāla galvenās lapas labajā pusē, meklēšanas rīkā, jāizvēlas vēlamais nodarbinātības veids un jāuzklikšķina uz attiecīga nodarbinātības veida ar atzīmi Ukraina.

Vairāk informācijas - NVA mājaslapas sadaļā “Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātība” (https://www.nva.gov.lv/lv/ukrainas-civiliedzivotajiem-kuri-mekle-darba-iespejas)

NVA bezmaksas informatīvais tālrunis - 80200206