Konference

2024. gada 18. jūnijā pulksten 10.00 Smiltenes vidusskolā norisināsies konference “Kopā bērnu drošībai: Smiltenes novada pašvaldības plāns un sadarbības labā prakse bērnu seksuālas izmantošanas prevencijai”, un to rīko nodibinājums “Centrs Dardedze” sadarbībā ar Smiltenes pašvaldību. Konferences mērķis ir veidot kopīgu izpratni un runāt par konkrētiem plāniem Smiltenes novadā, lai mazinātu bērnu seksuālas izmantošanas riskus, kas ir šķietami neredzams vardarbības veids un pastāv mūsu sabiedrībā. Konferencē iezīmēsim tās preventīvās darbības un runāsim par aktivitātēm, kas mums var palīdzēt jau sākotnēji novērst šo apdraudējumu mūsu bērniem.

Konferencē aicināti piedalīties visu jomu profesionāļi, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm – pedagogi, ārsti, sociālie un bāriņtiesu darbinieki, kā arī tiesībsargājošo jomu pārstāvji.

Dalība ir bez maksas, un pieteikties iespējams saitē: https://ej.uz/smiltene_prevencija

Konferencē uzstāsies gan Smiltenes novada pašvaldības darba grupa bērnu tiesību aizsardzības jomā, kurā darbojas nozaru profesionāļi, jaunatnes pārstāvji un lēmumu pieņēmēji, gan nodibinājuma “Centrs Dardedze” eksperti, Labklājības un Tieslietu ministrijas pārstāvji. Savukārt, ar radošu skatījumu par sadarbības un atbildības nozīmi dalīsies režisors un aktieris Jānis Znotiņš.

“Mums ir svarīgi Smiltenes novadā veidot drošu kopienu, tāpēc esam aktīvi iesaistījušies preventīvu pasākumu plānošanā bērnu aizsardzībai. Apkopojot pašvaldībai pieejamo datu avotus, bijām pārsteigti, cik patiesībā ir bērnu seksuālas izmantošanas gadījumu. Labā ziņa ir tā, ka mūsu pašvaldībā iestāžu darbinieki, kuri darbojas ar bērnu tiesību aizsardzību, ir apguvuši dažādas  metodes, gan arī praktizē tās savā darbā. Sadarbībā ar “Centrs Dardedze” mēs tagad savas līdzšinējās zināšanas un darbības moduļus esam sakārtojuši skaidrā, vienotā sistēmā, kurā katrs profesionālis var saskatīt savu lomu un atbildību, kā arī apzinājuši jomas, kas mums jāpapildina, lai paplašinātu preventīvo darbu” uzsver Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju.

 “Bērnu seksuāla izmantošana ir vardarbības veids, kurš sabiedrībā izraisa lielu sašutumu un emocijas, taču mums tās jāliek lietā aktīvā rīcībā, darot visu, lai šis noziegums nemaz nevarētu notikt. Smiltenes pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa kopā ar mums ir ilgi un aktīvi strādājusi pie plāna, ko iespējams darīt, lai pēc iespējas labāk novērstu bērnu seksuālas izmantošanas riskus. Esam ļoti gandarīti par Smiltenes kolēģu aktīvo iesaistīšanos plāna radīšanā, tāpēc aicinām profesionāļus iepazīties ar darba rezultātu,” norāda “Centrs Dardedze” valdes locekle Agnese Sladzevska.

Ierastā prakse liek secināt, ka bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāk kopā tikai tad, kad pāridarījums jau ir noticis un nepieciešams “dzēst ugunsgrēku”, taču, analizējot dažādu institūciju aktuālos datus un izveidojot konkrētās pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu bērnu seksuālas izmantošanas prevencijas plānu, lielu daļu vardarbības gadījumu būtu iespējams novērst. Ja sākotnēji plāns tiek veidots bērnu seksuālas izmantošanas prevencijai, vēlāk pašvaldības sadarbības grupa var plānu paplašināt, ietverot arī citus vardarbības veidus.

“Centrs Dardedze” atbalsta bērnu seksuālas izmantošanas prevencijas plāna izstrādi trīs pašvaldībās – Cēsīs, Madonā un Smiltenē. Pakalpojuma pilotēšana 2023. gadā tika uzsākta ar Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu, savukārt 2024. gadā pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.