Projekti
Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldība īsteno projektu Nr.9.3.1.1/19/I/049 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”. Projekta mērķis ir attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā. Projekta ietvaros Dakteru ielā 14A, Smiltenē, plānots pārbūvēt neizmantotas un pārbūvējamas būves par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru, kurā būs iekļauts: dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar GRT, dienas aprūpes centrs bērniem un sociālās rehabilitācijas centrs, kur bērni ar funkciju traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Savukārt Dakteru ielā 14B, Smiltenē esošo  māju plānots pārbūvēt par grupu dzīvokļu ēku personām ar GRT.

Daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram izbūvētas ēkas norobežojošās konstrukcijas, veikta fasādes siltināšana un logu, durvju montāža. Objektā notiek iekšējo inženierkomunikāciju ierīkošana, un tiek uzsākti iekšējās apdares darbi. Ap objektu uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi, veicot ierakuma būvniecību un seguma pamatkārtu ieklāšanu. Ēkas fasādei uzstādīta ventilējamās fasādes apakškonstrukcija, un plānots uzsākt darbus pie fasādes dekoratīvo plātņu montāžas. Plānots uzsākt darbus pie saules paneļu un kolektoru montāžas.

Grupu dzīvokļu ēkai veikta fasādes siltināšana, uzstādīti logi, durvis un veikta fasādes siltināšana, uzstādīta ventilējamās fasādes apakškonsrukcija, un plānots uzsākt fasādes dekoratīvo plātņu montāžu. Ēkas iekšienē noris darbi pie telpu apdares ierīkošanas un apkures sistēmas sildķermeņu montāžas. Plānotie būvdarbi objektā noris pakāpeniski, veicot telpu apdares un inženierkomunikāciju ierīkošanu.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 986 545,04 EUR, no kurām īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 793 689,97 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums – 574 065,48 EUR un valsts budžeta finansējums  –  62 355,50 EUR.