Vide un infrastruktūra
āra trenažieri

Veicinot iedzīvotāju iesaisti novada attīstībā, Smiltenes novada pašvaldība jau divus gadus rīkojusi līdzdalības budžeta projektu konkursu. Viena no novada aktīvām kopienām ir Trapenes pagastā, kas maijā īstenoja ieceri par āra trenažieriem, kurai finansējumu 4038,52 eiro apmērā ieguva 2023. gada līdzdalības budžeta projektu konkursā.

Trapenes pagasta iedzīvotāji jau vairākus gadus vēlējās uzlabot fizisko aktivitāšu iespējas, tāpēc šī projekta īstenošana ir nozīmīgs solis kopienas labklājības un veselības uzlabošanā. Projekta laikā iegādāts un uzstādīts sānu un gurnu trenažieris, ritenis un steperis, kā arī vēdera preses un muguras trenažieris. Āra trenažieri sniedz iespēju ikvienam regulāri un bez maksas veikt fiziskās aktivitātes, kas palīdz uzlabot vispārējo veselību un fizisko formu.

Āra trenažieri Trapenē ir piemērs tam, kā iedzīvotāju iesaiste un pašvaldības atbalsts var radīt pozitīvas pārmaiņas un veicināt kopienas attīstību. Kopumā 2023. gada līdzdalības budžeta projektu konkursā Smiltenes novada iedzīvotāji iesniedza 13 ieceres, no kurām 12 projekta idejas virzīja iedzīvotāju balsošanai. Finansējumu ieceres īstenošanai ieguva četri projekti, kuri saņēma vislielāko iedzīvotāju atbalstu balsojumā.