velo

Kad bērniem jautā, kas notiek skolā, tad lielākā daļa atbild ne jau par pašu mācību stundu norisi, bet viņi atceras, ja notiek kas atšķirīgs no ierastā mācību procesa, un maija mēnesis Grundzāles pamatskolā bija daudzu neparastu aktivitāšu pārpilns.

Grundzāles pamatskolas dejotāji arī bija to 600 kolektīvu vidū, kas piedalījās video projekta “Svinēt sauli” filmēšanas procesā. Idejas autori ir XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncerta “Saule vija zelta rotu ” radošā grupa. Katram kolektīvam bija 15 minūšu pieeja “Zoom “ saitē, kur katrs dalībnieks savā viedierīcē , nostājoties pilnā augumā, izdejoja iepriekš iemācītos deju soļus. Lai filmēšana notiktu kvalitatīvāk un tiktu ievēroti visi drošības pasākumi, Grundzāles skolas dejotāji 19. maijā  ieradās skolā un filmējās katrs savā telpā. Pavisam kopā piedalījās 13 dejotāji no 4.-6.klasei un 12 dejotāji no  6.-9.klasei. Sajūtas bija neparastas, un likās, ka laiks pagāja ļoti ātri, būtu gatavi dejot ilgāk - tā atzina paši video projekta dalībnieki.  Lai sagatavotos šim pasākumam, visu pavasari notika attālinātie deju mēģinājumi, un tikai nedēļu pirms filmēšanās laika apstākļi atļāva satikties klātienē -pagasta estrādē.

Kaut arī mazāko klašu skolēni video projekta filmēšanās procesā nepiedalījās, viņi cītīgi dejoja katrs savās mājās ekrānos. Ceram, ka rudenī varēs atgriezties skolā un tad būs iespēja reāli salikt kopā deju, kuras soļus mācījušies attālināti.

Paldies deju skolotājai Ingai Ķesterei par pozitīvajām, uzmundrinošajām deju nodarbībām un par viņas uzņēmību, kurai pateicoties, arī Grundzāles skolas dejotāji kļuva par neparasto Deju svētku koncerta dalībniekiem!

Erasmus+ projekta “Ķēdes reakcija” ietvaros 8.klases skolēni visu maija mēnesi darbojās ar Grundzāles apkārtnes vēstures izzināšanu, meklējot informāciju interneta resursos, kā arī dodoties mācību braucienā uz Grundzāles mācītājmuižu “Vēsture ap mums”. Tajā ar bagātīgu informāciju dalījās vietējās vēstures zinātāja S.Rence un mācītājmuižas agrākais iedzīvotājs A.Leksis. Abu viņu dzīvais stāstījums par to, kā mācītājmuižā reiz ir izskatījies un cik ražena ir bijusi dzīve, radīja skolēnos vēlmi vēl vairāk pētīt savas dzīvesvietas vēsturi. Un mācītājmuižas ozolu aleja noteikti ir apskates vērta.

Maijā turpinājās arī JIP “Es esmu savējais” (realizē biedrība “Grundzāles skolai”) aktivitātes – par spīti ne vienmēr labvēlīgajiem laika apstākļiem skolēni ar lielu prieku darbojās klases saliedēšanas uzdevumos, kuru mērķis bija attīstīt sevi fiziski un emocionāli, mācīties sadarboties un pieņemt ikvienu klases biedru. Kā atzīst paši skolēni atkalredzēšanās un kopā darbošanās uzlādē ar enerģiju sekmīgi pabeigt skolu un turpināt mācības tieši ar šīs klases skolēniem.

No 23.aprīļa līdz 21. maijam skolā notika Olimpiskā mēneša aktivitātes:  sporta stundās un brīvajā laikā tika veikts vingrojumu komplekss “Mēs esam sportiņā"; piedalījāmies vairākos orientēšanās treniņos , kā arī krājām kilometrus, lai kopā ar pārējiem veiktu attālumu līdz Tokijai; 1.-4. klašu skolēni zīmēja  “Apsveikumu Latvijas sportistiem Tokijas Olimpiskajās spēlēs!” un  5.-9.klašu skolēni rakstīja Iedvesmas vēstuli Latvijas Olimpiskajai komandai vai olimpietim.

21. maijā Olimpiskajā dienā 9.klase devās izbraucienā ar velosipēdiem, veicot 15km maršrutu, mēģināja uzstādīt jaunu klases rekordu volejbola piespēlēs, stāvot aplī, un vingroja. 6. un 8.klase piedalījās klases saliedēšanas pasākumā, kura laikā arī vingroja. 3.klase kopā ar klases audzinātāju vingroja tiešsaistē. Pārējie vingroja mājās un iesūtīja savus video skolotājam.

Kad sporta stundās tika atļautas āra nodarbības, tad ciemata centrā dzīvojošie skolēni ļoti labprāt devās sportot uz skolas sporta laukumu, lai izbaudītu kopā darbošanās prieku. Skolotājs Māris mācību stundās organizēja arī braucienus ar velosipēdiem, popularizējot ķiveru un vestu izmantošanu, kas bija arī viens no starptautiskā Erasmus+ projekta “Ķēdes reakcija” uzdevumiem.

Programmas “Latvijas skolas soma” projekta ietvaros maija pēdējās nedēļās 4.-9.klašu skolēni attālināti mūzikas stundās izmantoja piedāvātās koncertlekcijas “Kino mūzikas vēsture”, “Imants Kalniņš - 80”, “Sprādziens mūzikā- popmūzikas vēsture”. Visām koncertlekcijām klāt bija pievienotas krustvārdu mīklas vai jautājumi par dzirdēto. Skolēniem bija iespēja iegūt vērtējumu mūzikā. Savukārt 1.-3.klašu skolēni attālināti noskatījās Latvijas Leļļu teātra izrādi “Makss un Morics”.

Maija pēdējā nedēļā notika arī starptautiskā Erasmus+ projekta “Starpdisciplinaritāte – tilts vai robežas 21.gs.?” virtuālā tikšanās ar projekta partnerskolām no Rumānijas, Turcijas un Itālijas. Skolēni, izmantojot zoom.us platformu, iepazina Rumāniju, klausījās prezentāciju par migrāciju agrāk un tagad, kopā dejoja un dziedāja, piedalījās konkursā. Pēdējā tikšanās dienā visu partnerskolu pārstāvji (skolēni, skolotāji, vecāki) dalījās ar saviem iespaidiem par projekta devumu katrai iesaistītajai pusei, un visi atzina, ka tā bija lieliska iespēja iepazīt valstis un to kultūru un izglītības sistēmu, uzlabot angļu valodas zināšanas, darboties starpdisciplināri, izmantojot projektā balstītu metodi.

Jūnija pirmajā nedēļā savukārt bija starptautiskā Erasmus+projekta “Ķēdes reakcija” virtuālā tikšanās ar projekta partneriem no Polijas, Horvātijas, Rumānijas un Bulgārijas. Skolēni bija iepriekš sagatavojuši viktorīnas par savām valstīm, un tad visi piedalījās konkursā “Kurš zina visvairāk par citām partnervalstīm?”. Lai skolēni  varētu sadarboties un izmantot savas angļu valodas prasmes, visi piedalījās “Izlaušanās spēlē”, kurā, lai tiktu ārā, bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par partnervalstīm; pēdējā dienā skolēni piedalījās diskusijā par dažādām tēmām, piem., “PēcCovid skola – kādai tai būt?”, “Vai mācīšanās tiešsaistē ir labāka par mācīšanos klātienē?”, “Vai mājasdarbi veicina mācīšanos?”, “Vai braukt ar velosipēdu ir labāk nekā braukt ar auto?”, “Vai nauda padara cilvēku laimīgu?”, “Kas  ir labāk – būt skaistam vai gudram?”. Neatkarīgi no valsts skolēnu viedoklis bija gana līdzīgs visos jautājumos. Rumāņu skola iepazīstināja ar skolā izveidoto riteņbraukšanas mīļu klubu. Arī mums bija ideja par šādu klubu, bet pandēmija tā izveidi ir apturējusi uz laiku.

Maijā noslēdzās arī SIA "ZAAO" vides izglītības aktivitāte "Dabai labu darīt", ko realizē Dabas un tehnoloģiju parks "URDA". Skolas kolektīvs ieguva pateicību par dalību makulatūras un PET pudeļu vākšanā, kuru parakstījis mūsu skolas bijušais absolvents un tagadējais SIA "ZAAO" valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis. Mēs saņēmām arī pateicību no SIA "Līgatnes papīrs", kur piedalījāmies makulatūras vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai". Grundzāles pamatskola kopā nodeva 5,617 t makulatūras un 13350 PET pudeles. Akcijā iesaistījās 30% skolēni un skolotāji. Čaklākie - Kitija Abula un Sandis Janovs saņēma SIA "ZAAO" balvas, bet pārējie aktīvisti skolas pateicības un nelielas dāvaniņas. Konkursus koordinēja skolotāja Dzintra Bormane.

Maijā tika apbalvoti arī finanšu pratības konkursa “Mana vārdnīciņa” uzvarētāji. To organizē “Junior Achievement Latvia” sadarbībā ar Latvijas Banku un veikalu tīklu “Pepco”. Par labāko darbu konkursā 3.-4.klašu grupā tika atzīts 3.klases skolnieces Ramonas Puriņas darbs. Par sasniegumu ļoti priecājas arī klases audzinātāja A.Andersone, kas atzīst, ka grūtības sagādāja attālinātais mācību process un darba radošo pusi nācās veikt vairāk pašiem.

Lai mācību gada beigās vairs nebūtu jāsēž pie viedierīču ekrāniem, tad skolā tika rīkota akcija “Atrodi savu dižkoku!”, kuras mērķis bija iepazīt tuvākajā apkārtnē esošos dižkokus, iemācīties tos mērīt un novērtēt to varenumu. Skolēni ar aizrautību iesaistījās dižkoku meklēšanā, un daudzi atzina, ka nemaz nav zinājuši, ka viņu māju tuvumā ir dižkoki vai arī koki, kam ir tikai drusku vēl jāuzbriest, lai kļūtu par aizsargājamu koku.

Maijā noslēdzas arī mācību gads. Lepojamies ar 5 skolēniem, kuri mācību gadu beidz ar Zelta liecību, 8 skolēniem, kuriem izsniegtas Sudraba liecības un 17 skolēniem, kuri mācījušie labi un teicami!

Prieks, ka attālināto mācību procesa laikā skolotāji un skolēni gatavojās valsts mācību priekšmetu olimpiādēm. Priecājamies un lepojamies ar L.Andersones ( 9.kl.) sasniegumiem latviešu valodas un literatūras olimpiādē- novadā iegūta 1.vieta un piedalījās arī valsts kārtā, M.Melnei (9.kl.)-2.vieta!Paldies skolotājai D.Kalniņai !

Matemātikas valsts 71. olimpiādes 2. posmā 5.-8. klašu grupā piedalījās 13 dalībnieki . Lepojamies un priecājamies par M.J.Pommera (5.kl.) 1.vietu un K.Burkeviča ( 5.kl.) 3.vietu!  Jaunie matemātiķi aktīvi iesaistījās Smiltenes novada sacensībās “Rēķini galvā!”, kur godalgotas vietas ieguva M.J.Pommers (4.-6.kl. grupa) - 5.vieta, A.Dzenītis( 7.-12.kl.zēni) - 1.vieta, L.Andersone (7.-12.kl.meitenes)-1.vieta! Paldies skolotājai Dz.Bormanei!

 

Paldies skolotājiem par pielāgošanos tik neierastam mācību procesam, par jaunu darba metožu ieviešanu, par sapratni un pacietību!

Paldies skolēniem par to, ka kļuvāt patstāvīgi, bijāt pacietīgi un iespēju robežās arī aktīvi! Paldies vecākiem par sapratni un atbalstu!

 

Visam līdzi dzīvoja un dokumentēja skolotāja Dace Kalniņa