Pašvaldība
Attēls

Aprīlī uzsākušies ielu apgaismojuma tīklu izbūves darbi  Saltupu ciemā, Launkalnes pagastā.  Projekta pirmajā kārtā tiks uzstādīti 19 gaismekļi 481 metru garā posmā uz galvenā Saltupu ciema ceļa “Smiltene–Pavāri”, sākot no autoceļa P27 "Smiltene–Gulbene" puses.

Kā iedzīvotāji pašvaldībai iepriekš ir noradījuši, Saltupu ciema ceļu “Smiltene–Pavāri” pēdējos gados izmanto ne tikai dārziņu un privātmāju īpašnieki, bet to ir iecienījuši arī Smiltenes iedzīvotāji kā pastaigu vietu, velo maršrutu vai caurbraucot, lai nokļūtu uz Niedrāja vai Spiciera ezeriem. Ceļš ir līkumots un nepārredzams, īpaši diennakts tumšajā laikā. Projekta realizācija uzlabos iedzīvotāju pārvietošanos diennakts tumšajā laikā, drošību un dzīves vidi, kas ir ilgtermiņa ieguldījums ciema publiskās teritorijas uzlabošanā.

Projekts tiek realizēts paralēli ar AS "Sadales tīkls" investīciju projektu "T-3834 "Saltupi" Z-1 0.4kV tīkla pārbūve Smiltenes novada Launkalnes pagastā", kura laikā apgaismojuma tīkli tiek guldīti vienā tranšejā ar spēka tīkliem.

Līgums par būvdarbu veikšanu Smiltenes novada domei ir noslēgts ar SIA “Woltec" par kopējo summu 22 870,57 ar PVN. Darbu izpildes termiņš ir 31.07.2021.

 

 

Sagatavoja: Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste