Izglītība
sarkan melna glezna

25.aprīlī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā notika novada vispārizglītojošo skolu skolēnu vizuālās mākslas konkurss. Konkursa laureātu darbi līdz jūnija beigām skatāmi Smiltenes vidusskolā katru darba dienu no 9.00 līdz 16.00.

Konkursa mērķis bija veicināt radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem, popularizēt novadnieka Ojāra Vācieša dzeju, pilnveidot skolēnu lasītprasmi, kā arī veicināt izglītības iestāžu sadarbību un pieredzes apmaiņu. 

Par konkursa norisi rūpējās vizuālās mākslas skolotāja Vizbulīte Jaukule. Skolēnus no Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas, Palsmanes, Grundzāles, Raunas un Gaujienas pamatskolām, Smiltenes vidusskolas un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas sirsnīgi sveica un radošam darbam uzmundrināja skolas direktore Ieva Zariņa.

68 jaunie mākslinieki zīmēja ilustrāciju kādam no dzejnieka Ojāra Vācieša dzejoļiem (“Jampadracis”, “Saskaitīšana”, “Astoņi kustoņi”, “Kad dziesmiņa noskumusi”, “Sapnis” un “Mini pasaciņa”). Uzdevumu interesantāku padarīja ierobežotā krāsu izvēle – melns, balts un vienas hromatiskās krāsas dažādas nokrāsas. Tehnikas izvēle tika atstāta autora ziņā. 

Pēc 3 stundu ilga radošā procesa darbus atbilstoši vecuma grupām vērtēja neatkarīgā žūrija, nosakot saturiski un tehniski radošākos darbu autorus. Prieks, ka laureātu vidū ir visu konkursā pārstāvēto skolu pārstāvji. Paldies Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas vizuālās mākslas skolotājai Vizbulītei Jaukulei par ieguldīto darbu konkursa sagatavošanā un veiksmīgā norisē!

glezna
glezna

Sagatavoja: Līga Kaupe, vizuālās metodiskās apvienības vadītāja