Sabiedrības līdzdalība
gh

Pirms svētkiem uz svinīgo pieņemšanu pie Smiltenes vidusskolas direktores Ilzes Verginas tika aicināti skolēni, kuri saņēma zelta un sudraba liecības, atzinības un pateicības par sabiedriski nozīmīgu darbu.

Zelta liecības saņēma 14 ceturto līdz divpadsmito klašu skolēni, sudraba liecības - 50 skolēni, atzinības - 58 skolēni, pateicības par sabiedrisko aktivitāti - 27 skolēni.

“Šodien esmu patīkami satraukta būt šeit, jaunajā skolas zālē, kopā tieši ar jums, mīļie skolēni, kuriem šajā mācību pusgadā ļoti labi veicies,” klātesošos uzrunāja Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina. “Tas nav stāsts par veiksmi. Tas ir stāsts par nopietnu un rūpīgu darbu, lai varētu sasniegt rezultātu. Nākot pie jums, paskatījos, ko sabiedrībā zināmi cilvēki izprot ar vārdu “kvalitāte”. Amerikāņu uzņēmējs Henrijs Fords teicis, ka kvalitāte nozīmē darīt pareizi arī tad, kad neviens neskatās. Tātad – arī tad, kad neviens nevērtē. Savukārt Viljams Edvards Demings, amerikāņu inženieris, kurš dzīvē arī daudz strādājis kā vadības konsultants, saka, ka nevar uzlabot to, ko nevar izmērīt. Jūsu paveiktais tiek mērīts ar atzīmēm, to redzam zelta vai sudraba liecībās, atzinībās. Paldies jums, jūsu skolotājiem un vecākiem! Paldies arī Smiltenes novada pašvaldībai, kas lēma, lai mums būtu šī jaunā skola, un uzņēmējiem, kuri, kuriem ir idejas, lai radītu un darītu. Arī jūs esat tie, kas dara un rada. Ļoti ticu, ka tad, kad pabeigsiet studijas, jūs strādāsiet un dzīvosiet šeit, Smiltenes novadā!”

Katrs paldies ir gan ar zelta, gan sudraba maliņu. Bet tam visam pa vidu - cilvēks, kuram ir sirds, kurš mīl savu tuvāko kā sevi pašu. Savus klasesbiedrus, vecākus un vecvecākus. Lai nākamais mācību gads mums ir tikai klātienē! Varbūt kāds reizēm nodomāja - esot kaut kur tālu vienam no otra, ir vieglāk, bet es no sirds priecājos jūs visus šeit satikt! Vēlu jums visiem mīlestību, saticību, drosmi un arī uzņēmību turpināt iesākto! Laimīgu jauno gadu!”

 

Informāciju sagatavoja

Baiba Vahere

Foto: Jānis Ūdris