Izglītība Jaunatne Sports
Sporto_visi

Valsts akciju sabiedrība “Latvija loto” organizētās interaktīvās izlozes Sporto visi galvenais laimests ticis Smiltenei. Saskaņā ar loterijas noteikumiem finansējumu 5000 eiro apmērā saņems pilsētai ģeogrāfiski tuvākā vispārizglītojošā skola – Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) projekta “Sporto visa klase” dalībniece Smiltenes vidusskola.

Smiltenes vidusskola kļuva par 31. skolu, kura projekta ietvaros 2023./2024. mācību gadā guvusi finansējumu sporta dzīves uzlabošanai. Trīs mācību gadu laikā Smiltenes vidusskola ieguvusi finansējumu divas reizes (kopā 10 000 eiro).

Smiltenes vidusskola šajā projektā ir jau no 2016. gada, kad dalību aizsāka klase skolotājas Vijas Sokolovas vadībā. Šobrīd projektā piedalās jau četri klašu kolektīvi – 2.a (skolotāja Sintija Grišjāne), 2.c (skolotāja Līga Veģere), 3.a (skolotāja Vija Sokolova), 3.b (skolotāja Sanita Ceriņa). Nākamgad dalību projektā koordinēs skolotāja Līga Osma kopā ar saviem audzēkņiem.

“Šajā projektā sportojam katru dienu, kas palīdz saliedēt klases kolektīvu, veido skolēnos atbildību par darbošanos komandā, un kā būt daļai no komandas. Šajā mācību gadā projektā mums ir veicies ļoti labi, jo 3.a klase ieguva 1. vietu apakšgrupas sacensībās un izcīnīja iespēju piedalīties finālsacensībās Jelgavā. 2.a klase savā apakšgrupā draudzības stafetēs arī ieguva 1. vietu. Esam ļoti gandarīti par paveikto darbu. Liels paldies ir Smiltenes novada pašvaldībai un Smiltenes vidusskolas direktorei Ingunai Kondratjevai par atbalstu!” teic skolotāja Sintija Grišjāne

Lai sportiskās aktivitātes būtu interesantākas, skola plāno iegādāties skandu mūzikas atskaņošanai un papildināt sporta inventāru ar mūsdienīgām lietām.

Interaktīvā izloze “Sporto visi” ir daļa no VAS “Latvijas Loto” un Latvijas Olimpiskās komitejas kopīgi īstenotās aktīva dzīvesveida atbalsta iniciatīvas “Kustība, kas vieno”. Šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportiskās aktivitātes visās vecuma grupās, vienlaikus ar loterijas palīdzību piesaistot līdzekļus atbalstam jauniešu sportam. Finansējumu iniciatīvai nodrošina ieņēmumi no divām nacionālā līmeņa sabiedriskā labuma mērķa loterijām – “Sporto visi” un “Sporta loterija”.

Šajā mācību gadā projektā “Sporto visa klase” pieteikušās 94 skolas, tāpēc katru nedēļu kāda no 94 Latvijas skolām saņems 5000 eiro sporta dzīves pilnveidošanai.