attels

Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis un projektu vadītājs Rolands Aģis 13.jūnijā tikās ar SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētāju Gintu Kukaini un uzņēmuma korporatīvās pārvaldības un auditu daļas vadītāju Ingrīdu Gubernatorovu, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus par ilgtspējīgas attīstības veicināšanu vides izglītības jomā. Tika arī parakstīts līgums par sadarbību profesionālās izglītības darba vidē balstītu mācību programmu attīstībā un ekoskolu programmā.

Tehnikums plāno paplašināt savu izglītības piedāvājumu grozu ar jaunu profesiju – vides tehniķis. Ar vides jomu saistītas meistarklases, mācību ekskursijas, konferences, kursi un nozares inovāciju prezentāciju pasākumi noteikti būs saistoši arī audzēkņiem, kas izvēlējušies hidrobūvju būvtehniķa (melioratora) profesiju.

“Smiltenes tehnikuma iecere par vides tehniķa profesiju ir apsveicama,” uzskata Gints Kukainis. “Ņemot vērā šā brīža ekoloģiskās un vides problēmas, šādi speciālisti mums ir ļoti nepieciešami. Gan domājot par ilgtspējīgu attīstību kopumā, gan par reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru – poligonu “Daibe”. Tas, kā šobrīd apsaimniekojam atkritumus, tiešā veidā saistīts ar to, kā savu planētu, katrs savu zemes stūrīti, novadu, valsti redzam nākotnē."

Daudz jaunu perspektīvu vides jomā noteikti pavērs Eiropas Zaļais kurss, aprites ekonomikas rīcības plāns. Cilvēkiem, kuri būs apguvuši vides izglītības pamatprincipus, pavērsies daudz izaugsmes iespēju. Visi projekti vides jomā tiks izvērtēti, ņemot vērā aprites ekonomikas pamatprincipus.

"Speciālistu trūkuma dēļ mūsu uzņēmumam bieži nākas nodarboties ar darbinieku pārkvalifikāciju no kāda cita aroda," informē G.Kukainis. "Tieši šajā posmā redzam labu sadarbību ar Smiltenes tehnikumu. Audzēkņi teorētisko izglītību apgūs tehnikumā, savukārt praktiskās apmācības notiks Daibē, kur jaunais speciālists jau redzēs, kā tas viss notiek dzīvē, kādus mērījumus jāveic, kādas ir Valsts vides dienesta prasības utt. Vides speciālista pārziņā ir arī jautājums par videi draudzīgas atkritumu pārstrādes organizēšanu. Šī joma ir tik plaša!"

““ZAAO ir ļoti bagāta materiālā bāze. Līdz ar to audzēkņiem būs ļoti daudzpusīgas izglītības iespējas dažādās, ar vidi saistītās jomās,” priecājas tehnikuma direktors Andris Miezītis. “Uzņēmums nodarbojas ar ūdeņu attīrīšanu, tam ir sava laboratorija, atkritumu apsaimniekošanas poligons.”

Projektu vadītājs Rolands Aģis jaunajā mācību gadā tehnikumā iecerējis izveidot Ekopadomi, kuras uzdevums būs īstenot aprites ekonomikas stratēģiju skolā. Tā būtiski, gan rūpējoties par ilgtspējīgu attīstību, gan īstenojot projektus vides modernizācijai un plānojot zaļajos publiskos iepirkumus.

Baiba Vahere

attels