Izglītība Sabiedrības līdzdalība
tehnikums

 

Smiltenes tehnikuma projektu vadītāja Madara Ciemiņa un veterinārās mācību klīnikas vadītāja Līga Mačule no 29.jūnija līdz 1.jūlijam piedalījās starptautiskā projekta ''Development of hybrid training in VET'' (“Erasmus +” KA 226) dalībnieku otrajā sanāksmē, kas notika pie sadarbības partneriem El Rompido pilsētā Spānijā, mācību centrā “Inercia Digital”.

Tikšanās laikā projekta dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas, Spānijas, Portugāles un Latvijas prezentēja pētījumus par mācību iestādi, kuru pārstāv, tās mācību programmām, kā arī informēja par attiecīgās valsts darba tirgū pieprasītākajām profesijām un nozarēm.

Pētījumu par PIKC “Smiltenes tehnikums” un situāciju Latvijas darba tirgū izstrādāja Latvijas Universitātes datu pētniece Weronika Felcis.

Lietuvas pārstāvji šā mēneša laikā apkopos pētījumu rezultātus. Augustā notiks trešā sadarbības partneru tikšanās, kuras laikā lems par to, kuras hibrīdmetodes katras valsts izvēlēto mācību programmu pilnveidē izmantot vislietderīgāk. 

PIKC “Smiltenes tehnikums” jaunās hibrīdmetodes  plānots ieviest no nākamā gada marta vienā veterinārmedicīnas un vienā būvniecības mācību programmas modulī. Šobrīd tiek izvērtēts, kuros mācību moduļos jauno mācību metožu ieviešana varētu sniegt vislielāko ieguvumu.

Veterinārmedicīnas jomā pie projekta īstenošanas strādā veterinārārstes Līga Mačule un Vēsma Bindemane, bet būvniecības un mašīnbūves jomā – skolotājs Emīls Kristaps Radziņš.

Hibrīdmetodes atvieglos profesijas apguvi attālināti, pilnveidos prasmi darboties individuāli un piedāvās jauniešiem jaunas, mūsdienīgas sadarbības formas.

[ngg src="galleries" ids="137" display="basic_slideshow"]

Teksts: Baiba Vahere

Foto: no personiskā arhīva