Izglītība
izlaidums

 

19.jūnijā no Smiltenes tehnikuma ar diplomu kabatā savās sapņu laivās sēdās un dzīves lielajos ūdeņos mērķus piepildīt devās jaunie ceļu būvtehniķi, automehāniķi, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi, viesnīcu pakalpojumu speciālisti, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti un veterinārārsta asistenti. 30.jūnijā viņu pulciņam pievienojās 4.b veterinārmedicīnas kurss.

Direktors Andris Miezītis absolventiem vēlēja neapstāties un kāpt vēl augstāk. Jo tāds ir Smiltenes tehnikuma moto: “Kāp, lai augtu!”

“Latvijā ir tūkstošiem automašīnu, daudz ceļu, viesnīcu, ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumu un arī dzīvnieku, kuriem palīdzēt. Tā ka visiem pietiks darāmā! Smelieties spēku no Kalnamuižas ozoliem! Skatieties, cik tie spēcīgi, skaisti, kupli un vareni! Jūs esiet Latvijas nākotne! Mācieties! Izaugsmes ceļā būs vēl daudz pakāpienu!”

Izlaiduma dienā pirmoreiz pie skolas galvenās ēkas Kalnamuižā 10, skanot Latvijas valsts himnai, svinīgi mastā tika uzvilkts Smiltenes tehnikuma karogs, kurā ieaustie vārdi vienlaikus ir arī vēlējums ikvienam absolventam: “Zemei darbs, tēvijai – sirds, lai Latvija kā zvaigzne mirdz!”

Jaunieši kopā ar diplomu saņēma Smiltenes tehnikuma žetonus, Smiltenes novada 2021.gada absolventu nozīmītes un daudzi no viņiem - arī atzinības par labiem panākumiem profesionālās meistarības konkursos, aktīvu dalību pašdarbībā, sportā un skolas popularizēšanā.

Latvijas simtgades stipendiju šogad nopelnīja 4.ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēknis Sandis Rakovs. Viņš, 4.a veterinārmedicīnas kursa audzēkne Dinija Gabranova un 4.b kursa audzēkne Jolanta Ciganska izlaidumā saņēma īpašu dāvanu no Latvijas Lauksaimniecības universitātes – budžeta vietu augstskolā.

Labs pamats, lai veiksmīgi dotos tālāk

4.automehāniķu kursa audzinātājam Guntaram Mednim šis bija pirmais audzināmais kurss Smiltenes tehnikumā. Skolotājs izlaidumā teica īpašu paldies visiem vecākiem un kolēģiem, kas palīdzēja viņa audzēkņiem pieaugšanas ceļā. “Man ļoti patīk tehnikuma moto: “Kāp, lai augtu!” Jums šodien aiz muguras jau divi nopietni pakāpieni – vienlaikus ar profesiju iegūta vidusskolas izglītība. Tas ir labs pamats, lai kāptu vēl augstāk. Lai piepildās viss iecerētais!”

Dzīt asnus cauri betonam!

“Šie četri gadi tiešām paskrējuši vēja spārniem,” absolventus uzrunāja 4.ceļu būvtehniķu kursa audzinātājs Aivars Birkenšteins, savējiem vēlot daudz mazu laimīšu, kas saplūst vienā lielajā… “Jūsu darbs nav no vieglākajiem. Jābūt gataviem strādāt jebkuros laikapstākļos. Lai jums veselība! Turpiniet izglītoties! Priecāsimies, ja kāds no jums atgriezīsies tehnikumā kā skolotājs. Visprecīzāk to, ko jums šodien gribu vēlēt, pateicis Imants Ziedonis:

“Kas nesaprot šodien, tas sapratīs rīt,

Laimi nevar piespraust kā žetonu,

Laime ir dzīvību dzīt

Tā kā asnu caur betonu.”

Pašiem sava “sapņu komanda”!

“Mana “sapņu komanda”,” 4.a ceļu būves mašīnu mehāniķu kursu uzrunāja skolotāja Ilvija Biržmane, vēlot ikvienam audzēknim dzīvē nopelnīt savu zelta medaļu. Ne to, kas žilbina ar slavu un ārējo spožumu, bet to, kuras starojums atbalsojas dziļi sirdī pēc labi paveikta darba. “Kādam to varbūt dāvās panākumi sportā, kādam – darbs savā izvēlētajā profesijā vai prieks par iespēju būt brīnišķīgam tētim. Jums visiem priekšā ir ceļš. Asfaltēts vai bruģēts – tas katra paša ziņā…

Paldies vecākiem, kuri pirms četriem gadiem atveda uz tehnikumu šos ņipros ozoliņus! Paldies visiem, kas palīdzēja viņiem pieaugt!”

Īstajā vietā tevi novērtēs!

“Reiz tēvs dēlam iedeva 200 gadus vecu pulksteni un teica: “Noskaidro tā vērtību!” Dēls aizgāja pie juveliera, kurš viņam par pulksteni solīja 150 eiro. Pulkstenis esot vecs, nolietots. Tālāk dēls aizgāja uz lombardu, kur viņam solīja tikai 10 eiro. Visbeidzot dēls aizgāja uz muzeju, kur par pulksteni solīja 200 000 eiro, jo tas esot ļoti rets un vērtīgs modelis. Secinājums: Pareizajā vietā tevi novērtēs! Meklējiet un jūs atradīsiet! Durvis atvērtas tiem, kas ir pietiekami drosmīgi, lai pieklauvētu,” savējiem, 4.b ceļu būves mašīnu mehāniķu kursa audzēkņiem teica audzinātāja Solvita Bāliņa. Katrs absolvents no skolotājas saņēma arī pa rožu stādam, ko uzdāvināt vecākiem pateicībā par sadarbību četru gadu garumā. “Atrodiet tām drošu vietu, lai tās kuplo un zeļ, atgādinot par šo dienu, kad viņi savus “ērkšķainos” brašuļus izlaida plašajā pasaulē!”

Ikviena diena – kā dārga dāvana…

“Vienmēr atcerieties, ka katra diena ir dārga dāvana. Ja proti novērtēt to, ko tā sniedz, tevi gaida vēl viena nenovērtējama dāvana rīt,” izlaidumā teica 4.a veterinārmedicīnas kursa audzinātāja Lolita Bāliņa.”

“Pirms četriem gadiem, kad šie jaunieši ienāca Smiltenes tehnikumā, skolā no jauna uzplauka pašdarbība, tika nodibināts ansamblis “Sudraba putni”. Paldies šiem jauniešiem, īpaši Astrai Annai Mizarei, kura ar savu balsi mūs iepriecināja arī šodien,” jauniešiem pateicās interešu izglītības skolotāja Anita Bērziņa.

Ceļa maize

4.viesnīcu pakalpojumu kursa audzinātāja Maija Jančevska saviem audzēkņiem dāvināja ceļa maizi. “Arī senāk, saimniece savējiem tālākā ceļā vienmēr deva līdzi maizi. Vēlot spēku, izturību, veiksmi un izdošanos. Daži no jums jau šodien ir ļoti bagāti, citiem vēl tikai būs... Priecāšos, ja kāds no jums ieņems augstu amatu. Taču pats svarīgākais – saglabājiet vienmēr cilvēcību! Lai jums viss izdodas! Zinu, ka manējiem neviens žogs nav par augstu, neviens grāvis par platu un dziļu. Ja nevaram iet, tad varam rāpot. Ja nespējam rāpot, varam līst. Bet tikai uz priekšu!”

Atrast savu laimes recepti!

4.ēdināšanas pakalpojumu kursa audzinātāja Evita Segleniece saviem audzēkņiem vēlēja atrast katram savu laimes recepti. “Pirms četriem gadiem pēc pedagoģiskās padomes sēdes trīs audzinātāji izlozēja savus pirmos kursus. Tā bija pirmā reize mūžā, kad man veicās loterijā.

Šodien novēlu, lai ikvienam no jums izdodas izveidot tādu dzīvi, kurā viņš jūtas laimīgs! Jūs kā pavāri zināt, ka visa pamatā ir recepte. Vēl svarīgi zināt, kad kaut ko jāpieliek, cik daudz jāpaliek… Taču pat tad, ja pieci pavāri gatavo ēdienu pēc vienas un tās pašas receptes, tas viņiem nekad nesanāk vienāds. Tāpat ir arī ar laimi. Es jums uzrakstīju tos komponentus, kas veido manu izpratni par to. Bet katram būs jāpieliek klāt viņam svarīgais.

Un vēl - dzīvē jums sastapsieties ar daudz dažādiem noteikumiem. Lielākoties tos ir jāievēro, bet tajā pašā laikā vienmēr izvērtējiet, cik tie saprātīgi!

Paldies jums par lielo sirsnību un šo, kopā pavadīto laiku!”

No rīta eksāmens, vakarā – izlaidums…

No rīta profesionālās kvalifikācijas eksāmens, bet vakarā jau izlaidums…Taču mūsu 4.b “vetiņi” var ne to vien! Un 30. jūnijā savās sapņu laivās dzīves mērķus piepildīt devās arī viņi.

 “Tas brīdis, kuru gaidījām četrus gadus, ir klāt! Diploms kabatā, visi esat izauguši lieli un skaisti. Laiks no mūsu satikšanās “vetu” mājas Gaismas zālē līdz šai pēcpusdienai paskrējis tik ātri! No sirds novēlu, lai jums priekšā vēl ne viens vien izlaidums,” jauniešus uzrunāja kursa audzinātāja Inese Dūjiņa. “Paldies skolotājiem un vecākiem par atbalstu un sniegtajām zināšanām! Lai jūsu spārni plaši, vēzieni – stipri, mērķi- augsti! Satiksimies Smiltenes tehnikuma simtgadē!”

Latvijas Holšteinas šķirnes lopu asociācijas valdes priekšsēdētāja Ieva Rutkovska izlaidumā teica īpašu paldies Jolantai Ciganskai un Mārcim Petrauskim par veiksmīgo sadarbību, atsaucību un augstajiem sasniegumiem izstādēs Latvijā un ārzemēs. Mīļsveicieni par drosmi un sadarbību tika arī Ievai Antānei un Liānai Bičenko. Ikvienam “vetiņam” atgādinot, ka asociācija atvērta sadarbībai ar lopkopībā ieinteresētiem jauniešiem arī turpmāk. Visi klātesošie tika aicināti 31. jūlijā uz Burtniekiem, kur notiks ceturtā Latvijas Holšteinas lopu asociācijas rīkotā govju izstāde - šovs.

Galvenais atskaites punkts - sirdsapziņa

“Kad pirms daudziem gadiem sēdēju savā tehnikuma izlaidumā, man prātā nenāca, ka kādreiz šeit atgriezīšos kā direktors,” absolventiem izlaiduma noslēgumā teica Andris Miezītis. “Jūsu ceļš un izvēles ir tikai un vienīgi jūsu ziņā. Galvenais atskaites punkts ir sirdsapziņa.”

Smiltenes tehnikuma absolventu takā nu par vēl vienu plāksnīti vairāk. Šogad to grezno vārdi: “Sapņi piepildās!”

Kā izlaidumā teica skolotāja Anita Bērziņa: “Airi pacelti, vējš burās, nu tik uz priekšu! Uz savu laimes salu!”

Paldies 3.veterinārmedicīnas kursa audzēknei Madarai Vikmanei un 1. a veterinārārstu asistentu – lopkopības tehniķu kursa audzēknei Undai Melderei par muzikālo sveicienu absolventiem!

Paldies jauniešiem par sirds siltumu visu šo četru gadu garumā!

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Guntis Viļums