Projekti
hi

2023. gada 15. jūlijā Smiltenes pilsētas svētku dalībniekiem bija iespēja apgūt praktiskas un noderīgas prasmes dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai, kā arī piedalīties dažādās meistarklasēs biedrības “Zero Waste Latvija” pārstāvju vadībā. Pasākums tika organizēts ar projekta Zaļā Palete v.2.0. atbalstu.

Piedāvāto aktivitāšu ietvaros svētku dalībnieki pārbaudīja un papildināja savas zināšanas, veicot šķiratlona uzdevumu – šķirošanas konteineros ievietojot dažādus sadzīvē sastopamus atkritumus. Aktivitātes laikā izvērtās diskusijas un pēc uzdevuma izpildes dalībnieki ar ekspertiem labprāt pārrunāja ar atkritumu šķirošanu saistītus jautājumus. Lielākā daļa jautājumu bija par simboliem un marķējumu, kas izvietoti uz iepakojumiem un precēm. Pēc dalībnieku ierosinājuma tika pārrunāta arī zaļmaldināšanas* tēma.

Savukārt “Zero Waste Latvija” meistarklasēs aktivitāšu dalībnieki veidoja dažādas ikdienā lietojamas lietas. No vietējiem augiem, ēteriskajām eļļām un citām dabīgām sastāvdaļām bija iespēja izgatavot skaistumkopšanā noderīgu dabīgo ķermeņa skrubi. Bērni gatavoja rotaļām izmantojamu žāvētu un svaigu koku lapu konfeti, kā arī plastilīnu. Meistarklases dalībnieki vairāk uzzināja par dabīgu rotaļlietu atšķirību no mākslīgām un to uzglabāšanas nosacījumiem.

Ģimenēm, kopā darbojoties, tapa arī universāls tīrīšanas līdzeklis no ūdens, etiķa un smaržīgām ēteriskajam eļļām, dalībnieki labprāt dalījās savā uzkopšanas praksē videi draudzīgos veidos. Norisinājās arī pārtikas uzglabāšanas meistarklase, kurā bija iespēja izgatavot vaskadrāniņas no kokvilnas audumu atgriezumiem un bišu vaska. Visas pašu gatavotās lietas varēja ņemt līdzi, lai turpmāk lietotu ikdienā.

Informācijai: Smiltenes novada pašvaldībā atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA “ZAAO”. Noteikta veida šķirotu atkritumu nodošanai Smiltenes novadā ir pieejami arī SIA “ZAAO” EKO laukumi, kuru darba laiki un adreses pieejami SIA “ZAAO” tīmekļvietnes sadaļā “EKO laukumi“. Papildu informācija par SIA “ZAAO” pakalpojumiem tīmekļvietnē www.zaao.lv, un ikdienā konsultācijas var saņemt gan EKO laukumos, gan sazinoties ar SIA “ZAAO”.

Meistarklases tika īstenotas projekta Nr. LVIII-058 “Kopīgās projektu “Zaļā palete un “Nattour” aktivitātes vides pārvaldībā, akronīms “Green palette v.2.0.” ietvaros.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “Green palette v.2.0.” tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

*Zaļmaldināšana: prakse maldīgi veicināt organizācijas centienus vides jomā vai tērēt vairāk resursu, lai reklamētu organizāciju kā zaļu, nekā tiek iztērēts, lai faktiski iesaistītos videi draudzīgās praksēs. Tādējādi zaļmaldināšana ir nepatiesas vai maldinošas informācijas izplatīšana par organizācijas vides stratēģijām, mērķiem, motivācijām un darbībām (Olsen-Becker, K., Potucek, S. (2013) Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Springer, Berlin, Heidelberg.

fhj