Akcija

No 2024. gada maija beigām līdz jūnija sākumam Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “ZAAO”, kā ik gadu, organizē lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju. Tās mērķis ir atbalstīt iedzīvotājus savu īpašumu sakārtošanas darbos un samazināt nelegāli vidē nonākušo atkritumu daudzumu.

Akcijas ietvaros 15 Smiltenes novada vietās tiks izvietoti konteineri, kuros iedzīvotāji bez maksas varēs nodot mājsaimniecībā radītos lielgabarīta atkritumus. Viena mājsaimniecība akcijā var nodot līdz 2 m3 lielgabarīta atkritumu. Ja persona vēlas nodot lielāku apjomu, tiek piemērota atsevišķa maksa pēc SIA “ZAAO” cenrāža.

Konteineri būs izvietoti:

28.05. – Blomes pagastā, Cēsu ielā 16;

28.05. – Bilskas pagastā, Pašvaldības mājā;

29.05. – Launkalnes pagastā, Silvas 3a, Silvā;

29.05. – Launkalnes pagastā, Depo Miglaines;

30.05. – 01.06. Smiltenes pilsētā, Smiltenes un Brantu pagastā, Limbažu ielā 8 (EKO laukumā darba laikā: C., Pk. no plkst. 10.00 līdz 19.00; S. no plkst. 10.00 līdz 16.00);

30.05. – Raunas pagastā, Parka ielā 4c;

30.05.- Drustu pagastā, Palsas ielā 20;

04.06. – Palsmanes pagastā, Centra katlu mājā;

04.06. – Variņu pagastā, Oktobra ielā 13;

05.06. – Grundzāles pagastā, Tilta ielā 5;

05.06. – Virešu pagastā, Sikšņu skolā;

06.06. – Virešu pagastā, Vecvirešos;

06.06. – Gaujienas pagastā, Robežniekos;

07.06. – Trapenes pagastā, Vējiņos;

07.06. – Apē, Druvās, Apes pagastā (EKO laukumā).

Lielgabarīta atkritumi ir mēbeles, matrači, paklāji, izjauktas elektrotehnikas ierīces, metāllūžņi, santehnika un citi sadzīves priekšmeti, ko izmēra un svara dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Šie atkritumu veidi akcijas ietvaros no iedzīvotājiem tiks pieņemti bez maksas.

Lielgabarīta atkritumi nav sadzīves atkritumi, būvgruži, dažāda veida trauki ar šķidrumiem un pulverveida ķīmiskām vielām, kā arī šīferi un automašīnu riepas.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties šajā akcijā, jo tā ir lielisks veids, kā taupot sakārtot savu īpašumu un gādāt par zaļāku un ilgtspējīgāku vidi šīm un nākamajām paaudzēm. Lai kopā sanāk!