Sabiedrības līdzdalība
rauna

 

Šodien, 9. jūlijā, pirmo reizi vizītē Raunā ieradās jaunizveidotās Smiltenes novada pašvaldības vadība, lai klātienē iepazītos ar Raunas administrāciju un darbiniekiem.

Ar Raunas administrācijas un iestāžu darbiniekiem klātienē, neformālā gaisotnē, tikās Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju un izpilddirektors Andris Lapiņš. Vizītes sākumā Smiltenes novada pašvaldības vadība tika iepazīstināta ar klātesošajiem Raunas administrācijas un iestāžu darbiniekiem. Tikšanās drošības nolūkos noritēja ārpus telpām un ievērojot drošības noteikumus.

Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētājs uzrunājot klātesošos, skaidroja šī brīža izaicinājumus ar kādiem nākas saskarties kā novada centram, tā pārējo pagastu darbiniekiem un uzsvēra visu darbinieku nozīmīgumu ne tikai šajā pārejas posmā, bet arī ikdienā, sniedzot pakalpojumus iedzīvotājiem.

Savukārt, priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju pauda prieku un gandarījumu par paveikto kultūras un tūrisma jomā, ieskicēja jaunizveidotā novada kultūras un sociālās jomas primāros darbus un vēlēja izturību visiem darbiniekiem turpmākajā darbā.

Ar laba vēlējumiem Smiltenes novada pašvaldības vadība devās uz nākamo vizītes daļu – tikšanos ar Drustu pagasta darbiniekiem.

raunA

Informāciju sagatavoja:

Jānis Lācis

Smiltenes novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciālists