Sabiedrības līdzdalība
gh

 No 2021. gada 06. decembra līdz 2022. gada 01. novembrim Smiltenes novada pašvaldības teritorijā tiks īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizēta atklāta projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts:

"Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveide Smiltenes novada pašvaldībā".

 

Īss projekta apraksts:

Projekta nosaukums ir "Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveide Smiltenes novada pašvaldībā". Projekta mērķis ir stiprināt darbu ar jaunatni Smiltenes novada pašvaldībā, izveidojot vienotu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu sistēmu, pēc kuras strādāt darba ar jaunatni veicējiem, kas iekļauj skolēnu pašpārvalžu darba attīstību, jaunatnes nevalstisko organizāciju sadarbību, mobilā darba ar jaunatni izveidi, jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu sabiedrībā.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Izstrādāt Jaunatnes politikas plānošanas dokumentu Smiltenes novada pašvaldībā, izvērtējot un pilnveidojot, bijušo Apes un Raunas novadu, jaunatnes politikas dokumentus;
  2. Sadarbības veicināšana ar Smiltenes novada jaunatnes nevalstiskajām organizācijām;
  3. Attīstīt skolēnu pašpārvaldes Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēs;
  4. Iekļaut sabiedrībā jauniešus, īpaši jauniešus ar ierobežotām iespējām;
  5. Veikt mobilo darbu ar jaunatni Smiltenes novada pašvaldības pagastu teritorijās.

Projekta mērķa grupa ir Smiltenes novada pašvaldības jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz 25 gadiem un darba ar jaunatni veicēji Smiltenes novada pašvaldībā.

Projektā iesaistītie sadarbības partneri ir Smiltenes novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldības Izglītības pārvalde, Smiltenes novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestādes, Smiltenes novadā esošās jaunatnes nevalstiskās organizācijas, Cēsu, Valmieras, Alūksnes un Gulbenes novadu pašvaldības vispārējās izglītības iestādes.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja ir Smiltenes novada pašvaldībai ir izveidota kvalitatīva un ilgtspējīga sistēma darbā ar jaunatni, pēc kuras vadīties un strādāt Smiltenes novada pašvaldības jaunatnes darbiniekiem, veicinot jaunatnes politikas attīstību dažādos virzienos vietējā līmenī ar radošiem un produktīviem Smiltenes novada pašvaldības jauniešiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Klinta Bernarte

Smiltenes novada pašvaldības

Jaunatnes lietu speciāliste