Uzņēmējdarbība
Smiltenes novada pašvaldība turpinās sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

2023. gada 24. augusta sēdē Smiltenes novada pašvaldības dome lēma par sadarbības turpināšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), kas paredz arī turpmāk nodrošināt LIAA atbalsta vienību Smiltenē.

LIAA pārstāvniecībā Smiltenē iespējams saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādei, eksporta veicināšanai, kā arī biznesa ideju attīstībai tehnoloģiju jomā, kuru pamatā ir tehnoloģiskas inovācijas, kas balstītas uz zinātnes sasniegumiem. Tāpat LIAA biznesa inkubators organizē pasākumus, kuru mērķis – inovāciju un uzņēmējdarbības attīstība, un sniedz informāciju par aktuālajām motivācijas, atbalsta programmām u.c.

Vērts ņemt vērā, ka turpmāk Smiltenes LIAA pārstāvniecībā būs iespējams saņemt atbalstu ne tikai komersantiem - inkubācijai un ārvalstu tirgu apgūšanai, bet arī fiziskām personām - biznesa ideju attīstībai.

Saistībā ar vienošanos starp pašvaldību un LIAA, būtiskākais pašvaldības pienākums līdz 2029. gada beigām gluži kā līdzšinējā sadarbības modelī būs nodrošināt telpas atbalsta vienībai. Arī turpmāk telpas atradīsies Smiltenes novada pašvaldības ēkā, Dārza ielā 3. Saņemt pakalpojumus varēs attālināti vai arī klātienē, iepriekš piesakoties. Kontakti saziņai: Valmieras biznesa inkubatora Smiltenē vecākā projektu vadītāja Zelda Žagariņa, e-pasts: [email protected], telefona numurs: +371 28886051.

Līdz šim sadarbība ar LIAA sniegusi plašas iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, nākotnē var cerēt uz vēl lielāku atbalstu saņēmušo skaitu. Līdz šim noslēgti 18 pirmsinkubācijas (PINK) līgumi ar fiziskām personām Smiltenes novadā (2022. gada pavasara uzsaukumā – 7 līgumi, 2022. gada rudens uzsaukumā - 6 un 2023. gada pavasara uzsaukumā - 5). Noslēgts viens inkubācijas programmas līgums. Tuvākā uzņemšana inkubācijas un pirmsinkubācijas programmās – 2024. gada sākumā, aicinām to izmantot! Tāpat sniegtas 80 konsultācijas, veiktas 30 vizītes pie uzņēmējiem.

Informācijai: Līgums starp Smiltenes novada pašvaldību un LIAA paredz sadarbību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.- 2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām 1.2.3.1. pasākuma Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai īstenošanai.