Attīstība
https://www.smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Facebook-publikacijas-47.png

Smiltenes novada pašvaldība izsludina 2023. gada projektu līdzfinansēšanas konkursu nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 2. kārtu. 

Projektu konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālās, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās. Tajā var piedalīties nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi). Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 50% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka tas nepārsniedz 2000,00 EUR. Kopējais konkursā pieejamais finansējums šajā kārtā -  13 882,44 EUR.

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām - aizpildīta pieteikuma veidlapa un projekta vadītāja dzīves apraksts (CV). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada tīmekļvietnē, sadaļā “Pašvaldības atbalsts/ Projektu konkursi”.  Papildus informācija, zvanot Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistiem pa tālruni 27001449 vai sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected].

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2023. gada 31. oktobrim plkst. 17.00 kādā no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem: Dārza ielā 3, Smiltenē vai Stacijas ielā 2, Apē, vai Vidzemes ielā 2, Raunā. Projekta iesniegumus var sūtīt uz e-pastu [email protected].