Sociālā joma
foto

2024. gada 20. jūnijā Smiltenes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par pašvaldības iestādes “Gatartas pansionāts” likvidāciju un pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Gatartas pakalpojumu aģentūra” dibināšanu. Jaundibināmajai SIA “Gatartas pakalpojumu aģentūra” paredzēts nodot esošās iestādes “Gatartas pansionāts” funkcijas, kā arī iekļaut grupu mājas/dzīvokļa pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem (ar/bez aprūpes), kuri pašreiz tiek nodrošināti pašvaldības Sociālā dienesta grupu mājas/dzīvokļu “Kārkli” sniegto pakalpojumu un darbības ietvaros.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Smiltenes novada pašvaldība izsludina konkursu uz SIA “Gatartas pakalpojumu aģentūra” valdes locekļa amatu. Dokumentu iesniegšanas termiņš – 2024. gada 7. augusts.