Sabiedrības līdzdalība
Attēls

2021. gada darbs Smiltenes novada pašvaldībā bijis izaicinošs, fokusējoties uz administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā tika izveidots jauns apvienotais novads - teritorijā šobrīd ir ne tikai Smiltenes pilsēta nu pagasti, bet arī Apes pilsēta, pagasti, Raunas pagasts un tā teritorija. Šogad aptaujas anketu aizpildījuši 130 respondenti. Lai arī šis ir šķietami mazs respondentu skaits, aptaujas anketas rezultātos neatkarīgi no respondentu skaita varēja novērot būtiskākās tendences un iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un pakalpojumiem.

Kopumā no visiem aptaujas dalībniekiem ar dzīvi Smiltenes novadā apmierināti ir 68,4 % iedzīvotāju. Savukārt 31,6 % iedzīvotāju norādījuši, ka dzīve Smiltenes novadā viņus drīzāk neapmierina vai neapmierina pilnībā. Tiek sniegti arī komentāri par to, kā varētu uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un pašvaldības darbu. Vairākkārt tiek pieminēta ceļu infrastruktūras uzlabošana, pakalpojumu pieejamības nodrošināšana tuvāk dzīvesvietai, regulāra pašvaldības pārstāvju un iedzīvotāju tikšanās pagastos.

Iedzīvotāji snieguši atbildes arī par to, kas pašvaldības darbā 2021.gadā apmierinājis visvairāk. Vairākās atbildēs tiek minēta kultūras pasākumu kvalitāte, pašvaldības darba caurspīdīgums – atklātas domes sēdes, publiski pieejama informācija, iedzīvotāji minējuši, ka apmierina Smiltenes novada koptēls, kas izveidojies vairāku gadu garumā. Būtiski atzīmēt, ka vairākās atbildēs minēts tas, ka 2021. gada darbu nav iespējams vērtēt objektīvi, jo ir notikusi administratīvi teritoriālā reforma, kuras vērtēšanai nepieciešams ilgāks laika posms, tāpat kāds iedzīvotājs minējis, ka pārejas periods nevar būt rādītājs pašvaldības darbam gada griezumā, jo ATR ietekmējusi praktiski visus procesus pašvaldībā.

Kā būtiskākie temati, kas iedzīvotājiem interesē visvairāk un par kuriem iedzīvotāji vēlas saņemt informāciju tika atzīmēti – pašvaldības aktuālie darbi un norises, attīstības projekti, pieņemtie lēmumi. Tāpat iedzīvotāji vērtējuši Pašvaldības policijas darbu, kas kopumā novērtēts kā pozitīvs. Papildus minēti ieteikumi par vietām Smiltenes novadā, kurās vajadzētu pievērst pastiprinātu policijas uzmanību.

Jautājot iedzīvotājiem par to, kā ATR ietekmējusi viņu dzīves kvalitāti, 60 (46.2%) respondenti norādījuši, ka dzīves kvalitāte drīzāk nav uzlabojusies, 40 (30.8%) norādījuši, ka dzīves kvalitāte drīzāk uzlabojusies, savukārt 26 (20%) norādījuši, ka nav uzlabojusies, 4 (3.1) – ir uzlabojusies. Pie komentāriem lielākā daļa respondentu atzīmējuši, ka nav pagājis pietiekami ilgs laiks, lai redzētu uzlabojumus, novērtētu pašvaldības darbu jaunā apvienotā novada teritorijā.

 

Informāciju sagatavoja:

Vanda Jurita Markova

Digitālā mārketinga un komunikācijas speciālists