Ielu_nosaukumi

2024. gada 22. februāra Smiltenes novada pašvaldības domes kārtējā sēdē deputāti lēma par ielu nosaukumu piešķiršanu Ilgu un Saltupu ciemā. No 1. marta līdz 2. aprīlim iedzīvotājiem bija iespēja izteikt savu viedokli par piedāvātajiem nosaukumiem, kam dots putnu vai dzīvnieku vārds. Noteiktajā termiņā saņemti 6 priekšlikumi, kurus deputāti izskatīja 18. aprīļa sēdē, tādējādi apstiprinot kopsavilkumu par publiskās apspriešanas rezultātiem.

Ilgu ciemā

Smiltenes pagasta Ilgu ciemā Smiltenes novada pašvaldība rosināja ielām piešķirt Latvijā sastopamu zvēru vai kukaiņu nosaukumus (Lapsu, Lūšu, Stirnu, Bebru, Ežu, Ūdru, Skudru, Briežu un Vilku iela). Publiskās apspriešanas gaitā saņemts ierosinājums “Lūšu iela” nosaukumu aizstāt ar “Briežu iela”. Šis priekšlikums tika noraidīts, jo konstatēts, ka šāds nosaukums plānots citam ielas posmam, par kuru iebildumi nav saņemti, un dublēšanās nav pieļaujama.

Saltupu ciemā

Publiskās apspriešanas laikā saņemti pieci iedzīvotāju priekšlikumi par plānoto ielu nosaukumu piešķiršanu. Šajā Launkalnes pagasta ciemā, ko nākotnē plānots pievienot Smiltenes pilsētai, tika rosināts ielas dēvēt Latvijā sastopamu putnu vārdos (Strazdu, Dzilnu, Dzeņu, Sīļu, Cielavu, Zvirbuļu, Žubīšu, Stārķu, Lakstīgalu, Sloku, Vārnu un Žagatu iela).

  • Saņemti divi priekšlikumi nosaukumu “Sīļu iela” mainīt uz “Zemeņu iela”, viens no tiem kolektīvais. Priekšlikums ir atbalstīts, jo šāds piedāvājums saņemts no vairākiem iedzīvotājiem.
  • Nosaukumu “Žagatu iela” rosināts aizstāt ar kādu citu: “Putnu iela”, “Ērgļu iela”, “Vanagu iela”, “Cīruļu iela” vai “Baložu iela”. No iedzīvotāju piedāvātajiem nosaukumiem, atbalstīts variants “Ērgļu iela”.
  • Par rosinājumu kādai no ielām piešķirt Žubīšu ielas nosaukumu saņemti pretrunīgi viedokļigan atbalsts, gan aicinājums to aizstāt ar “Dzeņu iela”. Pēdējais ir noraidīts, jo šāds nosaukums piešķirts jau citai ielai, par ko nav saņemti iebildumi. Tas nozīmē, ka ielai tiek saglabāts nosaukums “Žubīšu iela”.
  • Saņemts rosinājums ielas Saltupu ciemā dēvēt ogu nosaukumos – Zemeņu, Aveņu, Kazeņu, Upeņu, Jāņogu, Brūkleņu, Dzērveņu, Melleņu, Ērkšķogu, Aroniju, Korintu, Lāceņu, Zileņu iela. Šāds priekšlikums ir noraidīts, jo tas vērsts uz visu nosaukumu nomaiņu, un šādas izmaiņas varētu neadekvāti iekavēt laiku lēmuma pieņemšanai.
  • Rosināts nosaukumu “Sloku iela” aizstāt ar Cīruļu vai Baloža ielu. Lemts nosaukumu mainīt uz “Cīruļu iela”.

LĒMUMS Nr. 205 “Par publiskās apspriešanas rezultātu par ielu nosaukumu piešķiršanu Smiltenes novada Smiltenes pagasta Ilgu ciemā apstiprināšanu”:

LĒMUMS Nr. 206 “Par publiskās apspriešanas rezultātu par ielu nosaukumu piešķiršanu Smiltenes novada Launkalnes pagasta Saltupu ciemā apstiprināšanu”:

2024. gada pašvaldības domes maija sēdē tiks pieņemti gala lēmumi par ielu nosaukumiem Smiltenes pagasta Ilgu ciemā un Launkalnes pagasta Saltupu ciemā, un secīgi pašvaldībā tiks uzsākts darbs pie adrešu maiņas un sakārtošanas.