Pašvaldība Sabiedrības līdzdalība
Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centru turpmāk vadīs Aurika Zīvere

24.februāra Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītājas apstiprināšanu amatā. Turpmāk Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centru vadīs ilggadējā Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aurika Zīvere, kura izraudzīta konkursa kārtībā, ko pašvaldība izsludināja šī gada janvārī.

 

2021.gada 6.janvārī Smiltenes novada dome saņēma Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāja Viktora Ņikiforova iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Bērnu un ģimenes atbalsta centru V.Ņikiforovs vadīja kopš 2017.gada 2. augusta, kur tiek sniegti atbalsta pakalpojumi bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un krīzes situācijās nonākušajiem bērniem un vecākiem. Atbalsta centrs vairāku gadu garumā ir veiksmīgi attīstījies, kur pakalpojumus saņem arī klienti no blakus novadiem.

Jaunā Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāja Aurika Zīvere savu iepriekš iegūto pieredzi Bāriņtiesas darbā labprāt ieguldīs centra attīstībā un dalās ar savu redzējumu par iestādes attīstību: “Šobrīd centru redzu, kā platformu dažādu sociālo pakalpojumu attīstībai gan pašreizējā, gan jaunajā Smiltenes novadā. Noteikti turpināšu attīstīt audžuģimeņu atbalsta darbību un citu ģimeniskas vides pasākumu nodrošināšanu. Centra darbībā tiks veidotas individuālās konsultācijas bērniem un grupu nodarbības vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, adoptētājiem, tiks nodrošināti speciālisti (sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, psihologs, sociālais pedagogs/pedagogs) grupu nodarbībām” – par centra attīstības perspektīvām stāsta A.Zīvere.

Jaunā vadītāja plāno veidot sadarbību ar nevalstisko sektoru un izmantot Vidzemes plānošanas reģiona piedāvātos deinstitucionalizācijas pakalpojumus, izveidot pakalpojumu klāstu jauniešiem no sociālā riska ģimenēm, kuriem ir ne tikai uzvedības grūtības, bet arī grūtības mācīties un apgūt darba videi nepieciešamās prasmes. Ar centra speciālistu sniegto atbalstu sagatavot jauniešus sabiedriskajai un darba dzīvei. Jaunos darba pienākumus A.Zīvere uzsāks veikt šī gada 1.aprīli.

 

Paldies Aurikai par nenovērtējamu ieguldījumu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas amata darbā. Viņas ikdienas darbs vairāk kā divdesmit  gadu garumā bijis saistīts ar bērnu tiesību aizsardzību, kur ar atbildīgu rīcību un individuālu pieeju A.Zīvere palīdzējusi risināt sociālas problēmas gan Smiltenes novada ģimenēs, gan dažādas krīzes situācijas ārpus novada robežām. Lai izdodas sasniegt jaunus mērķus un viegli tvert jaunus izaicinājumus!

 

Papildus informējam, ka Smiltenes novada dome ir izsludinājusi konkursu uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vietu. Pieteikumus aicinām iesūtīt līdz 2021.gada 31.martam. Informācija par vakanci pieejama ŠEIT.

 

Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste