Bibliotēkas Kultūra
Bibliotēku nedēļa 2024

Šajā nedēļā Smiltenes novada iedzīvotājiem deviņās vietās (Smiltenē, Apē, Raunā, Drustos, Launkalnē, Lobērģos, Palsmanē, Trapenē un Variņos) tika piedāvātas 22 dažādas aktivitātes. Tajā skaitā:

 • literāri muzikāla tikšanās ar Dzintaru Tilaku un Āri Ziemeli,
 • tikšanās ar bērnu grāmatu autori Agnesi Vanagu, grāmatu blogeri Ievu Strazdiņu un Līgatnes dabas taku zvērkopi Velgu Vītolu,
 • jauno grāmatu diena un literatūras izstādes,
 • Grāmatu un lasītāju klubiņu tikšanās,
 • aktivitāte ģimenēm “Krāsu spēles dabā un literatūrā”, spēle “Iesaku Tev izlasīt!”, orientēšanās spēle bibliotēkā un akcija “Nezināmā grāmata”,
 • pasaku rīts bērniem,
 • fotoizstāde “Kas notiek bibliotēkā” un izstāde ar Palsmanes deju kolektīvu, koru vēsturiskām fotogrāfijām,
 • atvērta stādu bibliotēka,
 • radošas darbošanās – mandalu krāsošana, skrubīšu veidošana, zīmējumu konkurss,
 • Pārsteigumu diena vietā, kur dzīvo grāmatas,
 • bibliotekāru talka,
 • tikšanās ar sociālā pakalpojumu centra klientiem un darbiniekiem.

Pasākumus apmeklēja 526 interesenti un to organizēšanas izmaksas uz vienu apmeklētāju nepārsniedza divus eiro.

Vairākās vietās (Bilskas, Blomes, Gaujienas un Grundzāles bibliotēkās) dažādu iemeslu dēļ plānotās Bibliotēku nedēļas aktivitātes nenotika. Piemēram Grundzāles bibliotēkā paredzētā tikšanās “Gadsimta stāsti” ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāju Sanitu Zvidru tika atcelta slikto laika apstākļu –  pēkšņo sniegoto ceļu –  dēļ.

Apes bibliotēkas darbiniece Inga  Bibliotēku nedēļu uzskata par izdevušos un uzskata, ka nākamgad jāpiedomā pie tā, lai bērni vairāk gribētu iesaistīties un būtu  ieinteresētāki darboties ar grāmatām. Iespējams, jāveido kāda aktivitāte, kurā būtu iesaistītas viedierīces. Trapenes bibliotēkas vadītāja Dzidra uzsver, ka Bibliotēku nedēļa aizvien ir svētki, kad varam palūkoties uz sevi un citiem no atšķirīga redzes leņķa un raidīt sabiedrībā vēstījumu par savu esamību un visu to labo, ko varam piedāvāt. Savukārt, Launkalnes bibliotēkas vadītāja Inese vēlas un vienlaikus novēl visiem, lai top vēl daudz šādu skaistu pasākumu!

Bibliotēkām ir būtiska loma kopienas izglītības, kultūras, lasītprasmes un lasītprieka veicināšanā. Tās nodrošina sabiedrības piekļuvi dažādiem informācijas resursiem un veicina kopienas informētību un kultūras attīstību. Lasīšanas veicināšana jau izsenis ir viens no būtiskākajiem bibliotēku uzdevumiem.

Lai mums SANĀK! Arī turpmāk!

Latvijas Bibliotēku nedēļa notika aprīļa ceturtajā nedēļā, un tās vadmotīvs šogad bija “Bibliotēkas un lasīšana”. Šāda nedēļa tiek rīkota ik gadu aprīlī jau kopš 1997.gada. Tās mērķis ir popularizēt bibliotēku un tās pakalpojumus, uzsvērt bibliotēkas nozīmi sabiedrībā un vietējā kopienā.