Sabiedrības līdzdalība
gh

Smiltenes NKUP konstatēja, ka tiem ūdenssaimniecības pakalpojuma saņēmējiem Raunā, Rozē un Drustos, kuriem par janvāra mēnesi piestādīts rēķins nevis pēc ūdens skaitītāju rādījumiem, bet atbilstoši Saistošajos noteikumos noteiktajam normatīvam, piemērots kļūdains normatīvs (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās jābūt 5 nevis 9 kubikmetri uz cilvēku mēnesī, savrupmājās - 6 nevis 9 kubikmetri uz cilvēku mēnesī). Veicot februāra mēneša aprēķinu, tiks veikts pārrēķins par janvāra mēnesi!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Papildus informējam, ka atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam, kas stājās spēkā ar 2016. gada 1. janvāri, ir noteikts:

Ja pakalpojuma lietotāja ūdenssaimniecības sistēmā nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, pakalpojuma lietotājs nodrošina tā izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina jauna komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu, tiklīdz beidzies iepriekš uzstādītās komercuzskaites mērierīces verificēšanas periods.

Smiltenes NKUP aicina visus pakalpojumu lietotājus, kuri nav izpildījuši likumā noteikto prasību, sazinoties ar pakalpojuma sniedzēju, to izdarīt precīzākai pakalpojuma uzskaitei.

 

Informāciju sagatavoja:

Smiltenes NKUP