Izglītība Kultūra Pašvaldība
Muzikas_skolas_izlaidums
Smiltenes Mūzikas skolas 2024. gada absolventi un mācībspēki. Foto: no skolas arhīva

Milzu soļiem ir paskrējis mācību gads, kuru iesākām, šķiet, pavisam nesen. Paldies skolotājiem un audzēkņiem par kopīgi aizvadīto laiku, satikšanos mācībās un mūzikas prieku!

24. maijā sešpadsmit Smiltenes Mūzikas skolas audzēkņi ieguvuši dokumentālu apliecinājumu savai neatlaidībai un ieguldītajam darbam. Izlaidums ir kā pietura, kurā apstājies absolvents padomā par to, cik garš ceļa posms jau veikts, un par to, cik daudz iespēju vēl ir priekšā. Mēs lepojamies ar absolventiem un pateicamies viņu ģimenēm par atbalstu, palīdzot veiksmīgi sasniegt galamērķi – pirmo profesionālo izglītību un diplomu. Novēlam skolas beidzējiem nekad nepazaudēt saikni ar mūziku – atcerēties, lai kur arī aizvedīs dzīves ceļi, vienmēr skolotāji būs priecīgi absolventus satikt Smiltenē, jūsu un mūsu skolā!

Lepojamies - Valters Kvelde un Paula Šūtele saņēma Smiltenes novada pašvaldības Pateicību par aktīvu dalību pasākumos Smiltenes pilsētā un novadā, par Smiltenes novada vārda popularizēšanu Latvijā.

2024. gada 1. jūnijā Baznīcu nakts ietvaros Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika Smiltenes Mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Paldies audzēkņiem - Esterei Zeibotei, Alīnai Maijai Skaidrajai, Paulai Šūtelei, Meivisai Supei,  Katrīnai Rozītei, Kārli, Kulbergam, Evelīnai Āboliņai - un 1.-5. kora klašu apvienotajam ansamblim!  Paldies pedagogiem - Aijai Krūzei, Ingai Sīmanei, Zaigai Petrovskai, Ingai Rācenei, Guntai Druskai, Jānim Silakalnam, Valdai Sedolai - par ieguldīto laiku un darbu!

Smiltenes novada pašvaldības dome apstiprinājusi nolikumu “Kārtība, kādā Smiltenes  novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolu izglītojamajiem, pedagogiem piešķir apbalvojumus par augstiem sasniegumiem novada, reģiona, valsts un starptautiskos konkursos”. Esam gandarīti, ka mūsu audzēkņi, pedagogi un koncertmeistari ir apbalvoti ar naudas prēmijām. Jūtamies novērtēti! Paldies!

Lai mierpilna vasara!

 

Sagatavoja: Laura Grīnvalde, Smiltenes Mūzikas skolas direktora vietniece