Izglītība Sabiedrības līdzdalība
erfv

Kad skolas gaitas klātienē uzsāktas, var lūkot arī pēc brīvā laika pavadīšanas nodarbēm. Respektējot valstī noteiktos Covid 19 ierobežojumus, daudzi atsākuši apmeklēt savus iemīļotos pulciņus. Jāteic, ka epidemioloģiskie noteikumi paredz ierobežojumus interešu izglītības procesa norisē, piemēram, noteikts pieļaujamais dalībnieku skaits gan iekštelpās, gan ārtelpās. Lai arī interešu programmu piedāvājums saglabājies iepriekšējo gadu līmenī, ne visi interesenti var īstenot savas vēlmes. Ir kolektīvi, kuriem jāsadalās grupās, dažkārt jāsamazina dalībnieku skaits, lai varētu droši mēģināt. Savkārt ir kolektīvi, kuri aicina savā pulciņā un ar prieku uzņems jaunus dalībniekus arī oktobrī. Dažādu pulciņu piedāvājums meklējams gan Smiltenes BJIIC, gan Smiltenes novada skolās. Lai noskaidrotu pulciņu iespējas un vakances, aicinu sazināties ar konkrētās jomas kolektīva/pulciņa vadītāju.

Pirms apmeklēt kādu no interešu pulciņiem, der atcerēties, ka epidemioloģiski drošu noteikumu prasības attiecas arī uz ārpusskolas aktivitātēm. Skolas vecuma bērni nodarbības var apmeklēt ar vispārizglītojošajā skolā veikta testa negatīvu rezultātu. Savukārt, pirmsskolas vecuma bērni netiek testēti un interešu izglītības nodarbības var apmeklēt savā PII un arī ārpus tā.

Lai formālo un neformālo mācību laiks noritētu pēc iespējas ilgāk, katram pulciņa dalībniekam un arī pedagogam jābūt atbildīgam, ievērojot personīgo higiēnu, masku lietošanu noteiktās vietās, veicot katras nodarbības dalībnieku uzskaiti un, nepieciešamības gadījumā, godprātīgi ievērojot distancēšanos vai mājsēdi. Slimības simptomu, klepus un iesnu gadījumā pulciņa nodarbības apmeklēt aizliegts.

Smiltenes BJIIC Interešu izglītības programmu piedāvājums 2021./2022.m.g. sezonai

 

       Pulciņš/vadītājs      Datums             Laiks               Vieta+

BDK “Knēvelīši” un “Dindari”

L. Reimane (26881208)

06.09.

Pirmdiena, trešdiena:

17:00  3 – 4 gadi

17:45  3. - 4.kl.

Otrdiena, ceturtdiena:

14:00  1. - 2.kl.

17:30  5 - 6 gadi

18:30  5. - 9.kl.

SVS Rīgas iela 16 c

Lielā zāle

BDK “Buciņi”

I. Atare (26609036)

06.09.

Pirmdiena, trešdiena:

15:00  A gr. 4. - 5. kl.

14:00  B gr. 2 .- 4. kl.

17:00  4 gadi

Pirmdiena:

16:00  1.kl.

Trešdiena:

16:00  2. - 3.kl.

Otrdiena, piektdiena:

17:00  5 gadi

18:00  6 gadi

Smiltenes KC Lielā zāle

 

BDK “Dadzīši”

M. Rieksta- Krivjonoka (29162271)

02.09.

Otrdiena, ceturtdiena:

16.00 – 3. - 6.kl.

 

Smiltenes KC Lielā zāle

Mūsdienu dejas

1. -4. kl.,5. - 9.kl.,

10. - 12. kl.

Kr. Vincjuna (26290501)

16.09.

Otrdiena, piektdiena

 

Smiltenes KC

Kora “Lido” studija 5.-9.kl.

V. Sedola (26444822)

14.09. Otrdiena 18:30 SVS Dakteru 27

Vokālā studija “Melodija”

Kr. Ziediņa (28839751)

10.09. Piektdiena  18:00 Smiltenes KC kora telpa 3.st.

Vokālais ansamblis "Šurumburums"

E. Uldriķe (26433378)

16.09.

Ceturtdiena

17:15  3 - 4 gadi

18:15  5 - 6 gadi

SVS Rīgas ielā 16 c

Ģitāras un perkusiju spēle (9.-12.kl.)

J. Celmiņš (28343960)

16.09.

Pirmdiena, trešdiena:

 17:00

 SVS Rīgas iela 16 c

Folkloras pulciņš

(jaukta vecuma grupa)

L. Krūmiņa - Krīgere (26555539)

08.09.  Trešdiena 17:00

Smiltenes KC

 

Kokapstrāde

A. Karlsons (20204133)

    SVS mājturības kabinets

Lego robotu pulciņš

S. Pakule (26536170)

20.09. Pirmdiena, otrdiena:  16:00 SVS Dakteru 27

Florbols 5. -  9. kl.

Jurģis Jurka (22032865)

20.09.

Pirmdiena 15:20

Ceturtdiena 14:30

SVS Dakteru 27

 sporta halle

 

Lai vēlmes, intereses un iespējas piepilda jūsu laiku pilnvērtīgi un ar prieku!

Inga Sīmane,
Smiltenes BJIIC direktore