Sabiedrības līdzdalība
Attēls

Viesojoties mūsu novada sirdī, tik pazīstamajā un iemīļotajā pilsētā, ne visai bieži iznāk paieties pa Dārza ielu, kur garām vidusskolas ēkai un krustojumam ar Dakteru ielu, vēl nedaudz ejot uz augšu, labajā pusē var ieraudzīt nelielu divstāvu mājiņu saules krāsā. Ir nācies dzirdēt jautājumu – Kas ir šis dzeltenais namiņš? Kas tur mitinās? Kas tur notiek?

Šajā rakstiņā mēs gribētu atbildēt uz dažiem jautājumiem, cenšoties no visas sirds pastāstīt par mums, šīs divstāvu ēkas Dārza ielā 32, iemītniekiem.

Mēs esam  Septītās dienas adventistu Smiltenes draudze. Katrā sestdienā – jeb, kā Bībelē teikts – katrā 7. dienā jeb Sabatā, mūsu skaistais Dievnams ir piepildīts ar cilvēkiem, ar dažādiem gan vecuma, gan pieredzes ziņā, gan jauniem, gan maziem un pavisam maziem. Jā, mēs esam dažādi, bet vieno mūs Dievs. Mēs nākam Sabatā kopā slavēt un  pielūgt Debesu Tēvu, nākam mācīties par Viņu, lasīt un klausīties Viņa Vārdu, kopīgi meklēt ceļu pie Viņa, gūt prieku, pateikties. Dievs māca mums dalīties ar glābšanas vēsti, dalīties mīlestībā, priekā un žēlastībā, tāpēc mūsu draudze  organizē Bībeles izpētes un Liecību pēcpusdienas, Evaņģelizācijas koncertus decembrī, kādā no adventes svētdienām, jau vairāk kā desmit gadus Palsmanes un Grundzāles pagastos. Sarīko talkas, pārgājienus, jauniešu pasākumus u.c. aktivitātes, kas palīdz draudzes locekļiem apliecināt iespēju kalpot citiem. Cits citam palīdzot, mēs kalpojam Dievam.

Septītās dienas adventistu draudzes kustība ir izveidojusies 19. gadsimta vidū pēc reliģiskas atmodas ASV, ko izraisīja Bībeles pravietojumu pētīšana un drīzās Jēzus Otrās atnākšanas gaidīšana. Šī cerība agrīnos adventistus ir mudinājusi uzsākt misijas darbību, lai šo vēsti aiznestu līdz tālākajiem pasaules nostūriem. Arī Smiltenes draudzei ir sava vieta šajā bagātajā laika ritējumā, un mēs gribētu dalīties ar dažiem vēstures faktiem.

Draudze Smiltenē dibināta pirms 92 gadiem – 1929. gada 15. jūnijā Zaķu ielā 6. Arī luterāņu mācītājs Kārlis Kundziņš tolaik atbalstījis jaunos draudzes locekļus, aicinādams savu draudzi uz kopīgām Bībeles izpētes studijām Atmodas ielā. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā draudzē darbojies koris un to klausīties nākuši daudzi smiltenieši, piepildot zāli līdz pēdējai vietai. 30-tajos gados draudzes pulcēšanās adreses bija Daugavas iela 21, vēlāk  Krāsotāju iela 2 un Dakteru iela 24. 1937. gadā draudzi likvidēja, un tās locekļus pēc saraksta pievienoja Valmieras draudzei. Taču Smiltenes adventistu grupa turpināja pulcēties Smiltenē, Gaujas ielā 12, kur noturēti arī piemiņas mielasti (Svētais vakarēdiens).

Pēc Otrā pasaules kara Smiltenes grupā bija palikuši 7 adventisti. Sestdienās viņi brauca uz Valmieras draudzes sapulcēm. 1969. gadā uz Smiltenes grupu tika nosūtīts Bībeles strādnieks – evaņģēlists Ārijs Glāzers. Grupa izauga līdz 28 locekļiem, bet valsts reliģisko lietu pārvalde nepiešķīra reģistrāciju, tādēļ tās sapulces Smiltenē skaitījās nelegālas. Sapulces notika dažādās vietās, pārsvarā pie draudzes locekļiem mājās. Visbiežāk grupa pulcējās pie Alīdas Ragžes  (Drandu ielā) un Ērgļu ģimenes (Parka ielā). Smiltenē dzīvoja 20 adventisti, kas pēc saraksta piederēja Valmieras draudzei. Vienu sabatu viņi brauca uz Valmieru, bet otru – palika Smiltenē un pulcējās pie kāda no draudzes locekļiem. 1986. gadā Ārijs Glāzers tika nosūtīts kalpošanā Liezeres draudzē, un Smiltenes grupu turpmāk apkalpoja Valmieras draudzes sludinātājs. Vienu reizi mēnesī grupa pulcējās pie Ritas Eglītes Dakteru ielā 7.

Pēc 57 gadiem 1994. gada 9. jūlijā oficiāli tika atjaunota Smiltenes draudze ar 17 draudzes locekļiem un sapulces vietu Dakteru ielā 7. 1996. gadā Pils ielā 8, Smiltenes Profesionālās vidusskolas zālē, notika Bībeles izpētes seminārs, kuru vadīja Valdis Zilgalvis un Andrejs Āriņš. Pasākumu apmeklēja ap 50-70 klausītāju. Turpmāk pēc semināra draudzes sapulces notika šajā zālē. Kopš 2000. gada regulāri notika Bībeles mācības Nedzirdīgo biedrības Smiltenes nodaļā. Daži izšķīrās piederēt Kristum, un tā rezultātā  izveidojās Smiltenes draudzes nedzirdīgo grupa.

Kā redzams, Smiltenes adventistiem nekad nebija bijis savs lūgšanu nams, taču 2006. gadā draudzei tika piedāvāta iespēja iegādāties namu Dārza ielā 32. Nama īpašnieks vēlējās, lai ēka nonāktu labu cilvēku rokās.  Brīžiem šķita, ka remonta un pārbūves darbs ir pārāk liels un nebūs paveicams, taču Dievs pašķīra gan līdzekļus, gan iespējas, gan spēku. 2007. gada decembrī mūsu saulainais nams vēra durvis Smiltenes Adventistu draudzes darbībai.

Šobrīd draudzē esam 49, kā redzams – skaits pēdējo gadu desmitos septiņkāršojies. Dieva vārda spēks ir varens, nekas to nevar apturēt. Arī pandēmija nevar, tāpēc, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, Bībeles izpētes nodarbības turpinās zoom platformā, Dievkalpojumi caur Youtube tiešraidēm ienāk katrā mājā, kur ir Debesu Tēvam atvērtas sirdis.

Ar Smiltenes Adventistu  draudzes jaunumiem un aktivitātēm var iepazīties facebook lapā.

Novadniek, arī Tev ir mūsu dzeltenā Dievnama durvis atvērtas! Esi laipni gaidīts!

 

Septītās dienas adventistu Smiltenes draudze

Foto: https://adventisti.lv/