Izglītība
Gaujiena

2024. gada 22. februārī Smiltenes novada pašvaldības dome lēma reorganizēt trīs izglītības iestādes – Gaujienas pamatskolu, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolu un Gaujienas Mūzikas un mākslas skolu. Reorganizācijas rezultātā 2024. gada 1. septembrī durvis skolēniem vērs viena izglītības iestāde – Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošā un mākslu pamatskola.

Jaunizveidotā izglītības iestāde nodrošinās pamatizglītības programmu 1. – 9. klašu audzēkņiem, Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem vai garīgās attīstības traucējumiem (izņemot Speciālās izglītības programmu 21015911), kā arī turpinās īstenot iesāktās pirmsskolas programmas un Gaujienas mūzikas un mākslas skolas licencētās un akreditētās programmas. Tāpat skolēniem būs iespēja apmeklēt vietējo jauniešu centru, iesaistīties dažādās ārpusstundu tradīcijās, turpināt iepriekš iedibinātās skolu tradīcijas un daudz ko citu. Jaunās izglītības iestādes direktoru izraudzīs konkursa kārtībā.

Plašāka informācija video sižetā.

Plašāk par lēmumprojektu ŠEIT.

Par skolu reorganizāciju Gaujienā