Sabiedrības līdzdalība
Sadarbībā ar ārvalstu partneriem attīstīs sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu reģionā

Apzinoties sociālās uzņēmējdarbības lomu lauku reģionu ilgtspējīgas ekonomikas attīstībā, Vidzemes plānošanas reģions ir iesaistījies starptautiskā partnerībā, lai meklētu veiksmīgus piemērus sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas veidošanai citos Eiropas lauku reģionos. Sociālā uzņēmējdarbība piedāvā publiskās-privātās-kopienas sadarbības modeli, kurā visas iesaistītās puses kopīgi dala atbildību par kopienas labklājību. Vidzemē un Latvijā kopumā šī ir salīdzinoši jauna nozare ar aptuveni 170 oficiāli reģistrētiem sociālajiem uzņēmumiem.

Vidzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Kantabrijas reģiona Spānijā, Lombardijas reģiona Itālijā un Pomerānijas voivodistes Polijā ir uzsākuši Eirops Savienības mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas programmas “COSME” projektu “Sociālās ekosistēmas vadīta attīstība” (SELF). SELF projekta mērķis ir attīstīt noturīgu sociālo uzņēmējdarbības modeli lauku apvidos, ar mērķi transformēt reģionus caur sociālo un solidaritātes ekonomiku. Tā rezultātā tiks izveidots un attīstīts starptautisks reģionālo pašvaldību, ekspertu un sociālās uzņēmējdarbības pārstāvju tīkls ar līdzīgām vajadzībām, lai radītu kopienu ilgtspējīgas Eiropas sociālās uzņēmējdarbības sistēmā.

Projekta aktivitātēs ir iesaistījušies arī pārstāvji no Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām, Labklājības ministrijas, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, Valmieras Attīstības aģentūras, Koprades mājas “Skola6” un sociālajiem uzņēmumiem “Visi var” un “RB cafe”, ar kuriem pārrunājām Vidzemes reģiona izaicinājumus un trūkstošās zināšanas sociālās uzņēmējdarbības attīstībā, kā arī apspriedām Vidzemes pašvaldību līdzšinējo pieredzi darbā ar sociālajiem uzņēmējiem.

Tuvākā  gada laikā sadarbībā ar partnerreģioniem Spānijā, Itālijā un Polijā meklēsim veiksmīgus piemērus sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas veidošanai un izpratnes veicināšanai, izgaismojot sociālo uzņēmējdarbību kā dinamisku pārmaiņu virzītāju lauku apvidos.

Plašāk par SELF projektu lasiet Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā.

Papildu informācijai: Rūta Ročāne, SELF projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā