Sabiedrības līdzdalība
h

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē, ka 2022. gada 25. oktobrī Tiesību aktu portālā ir izsludināta sabiedrības līdzdalības procedūra plānam "Notekūdeņu  dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2022.-2027. gadam". Paralēli norit arī plāna Vides pārskata sabiedriskā apspriešana (Vides pārskats pieejams šeit. Plāna projekts pieejams Tiesību aktu portālā ar tiesību akta numuru 22-TA-2945. Aicinām sabiedrības pārstāvjus līdz šī gada 26. novembrim iepazīties ar publicēto tiesību akta projektu un nepieciešamības gadījumā paust pamatotu viedokli, to iesniedzot Tiesību aktu portālā. Savukārt, komentārus par Vides pārskata projektu aicinām līdz 2022. gada 26. novembrim sūtīt Vides pārskata izstrādātājam uz [email protected].

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kas notiks 10. novembrī plkst. 10.00 tiešsaistē, pieejama šeit .

Ar cieņu,

Andris Ķēniņš
Valsts sekretāra vietnieks vides aizsardzības jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija