Muzeji
foto par muzeju reorganizāciju

2024. gada 23. maijā kārtējā Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums par pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde” struktūrvienību “Smiltenes Novadpētniecības muzejs” un “Drustu Novadpētniecības muzejs” reorganizāciju.

Apvienošanas rezultātā Drustu Novadpētniecības muzeju plānots pievienot Smiltenes Novadpētniecības muzejam. Tas papildus esošo funkciju veikšanai nodrošinās arī Drustu muzeja darbību – krājuma glabāšanu, darba pārraudzību un veiks metodisko darbu. Uzsvars tiks liks uz krājuma darba efektīvu nodrošināšanu, muzeju sagatavošanu akreditācijas procesam, kā arī tā piedāvājuma uzlabošanu, realizējot jaunas un daudzveidīgas izstādes un ekspozīcijas.

Reorganizācijas mērķis ir uzlabot muzeju darbību, efektīvāk izmantot pieejamos resursus, uzlabot muzeju pārvaldības struktūru, veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un pieejamību mūsu novada iedzīvotājiem un viesiem, kā arī veicināt muzeju nozares attīstību. Nolemts, ka reorganizācijas procesam jābūt pabeigtam līdz 2024. gada 1. septembrim.


LĒMUMS Nr. 330

 

Sagatavoja: Diāna Valtere, Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas speciāliste