Sabiedrības līdzdalība
Attēls

Labklājības ministre Ramona Petraviča pauž gandarījumu, ka pēc garām diskusijām beidzot izdevies saskaņot un pieņemt būtiskas izmaiņas asistenta pakalpojuma nodrošināšanas kārtībā. Tās stāsies spēkā no 1. jūlija un tostarp paredz mainīt pieeju asistenta pakalpojuma stundu piešķiršanai un apmaksai.

 

Ramona Petraviča uzsver, ka atbalstītās izmaiņas ir svarīgs solis pakalpojuma pilnveidošanā: “Tas ir viens no būtiskākajiem darbiem, kas ir paveikts labklājības jomā pēdējos gados, atvieglojot dzīvi personām ar invaliditāti – gan pieaugušajiem, gan vecākiem, kuri audzina bērnus ar smagu invaliditāti. Asistenta pakalpojuma uzlabošanai šī gada otrajā pusē papildus piešķirti gandrīz 10 miljoni eiro un tādējādi kopējais finansējums šim pakalpojumam šogad sasniegs 28 miljonus, bet nākamajā gadā jau 40 miljonus eiro.

 

Līdz ar šo reformu beidzot būs iespēja atteikties no birokrātiskās atskaitīšanās ar čekiem par savām ikdienas gaitām, tiks piešķirts konstants stundu apjoms mēnesī, ko persona ar invaliditāti būs tiesīga izmantot pēc saviem ieskatiem. Vienlaikus tiek ieviesta vienota anketa pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšanai un apjoma noteikšanai, kā arī tiks ieviests jauns pakalpojums bērniem – pavadonis. Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, nevērtēs ģimenes ienākumu līmeni, bet gan nepieciešamību pēc pakalpojuma.”

 

Jauno pakalpojuma kārtību paredz “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti”, kas otrdien, 18. maijā, pieņemti valdības sēdē.

 

Jaunā pakalpojuma nodrošināšanas kārtība paredz atteikties no vērtēšanas, cik stundas asistents personai ar invaliditāti ir sniedzis pakalpojumu, tā vietā personai piešķirot konstantu stundu skaitu mēnesī, ko persona var izmantot atbilstoši savām vēlmēm un prioritātēm, nesniedzot detalizētas atskaites par to, kādas vietas ir apmeklētas.

 

Noteikumi paredz, ka asistenta pakalpojumam nevajadzēs arī trešo personu apliecinājumus un pierādījuma dokumentus. Pilngadīgajām personām piešķirto stundu skaits būs atkarīgs no personas iesaistes pasākumos (vai persona strādā, mācās, apmeklē dienas aprūpes centru u.c.) un no sociālā dienesta noteiktā asistenta atbalsta nepieciešamības intensitātes līmeņa, kas tiks vērtēts atbilstoši vienotiem kritērijiem visās pašvaldībās.

Kopumā Labklājības ministrijas ieskatā izmaiņas pakalpojumā no 1. jūlija sniegs vairākas uzlabojumus. Asistenta pakalpojums bērniem ar invaliditāti tiks nodrošināts konstantā apjomā – 80 stundas mēnesī. Jaunais pavadoņa pakalpojums 60 stundas mēnesī tiks nodrošināts bērniem ar invaliditāti, kuriem nav īpašās kopšanas nepieciešamība, bet ir nepieciešams atbalsts, lai pārvietotos ārpus mājokļa. Piešķirtās stundas bērna ģimene būs tiesīga izmantot pēc saviem ieskatiem, organizējot asistenta vai pavadoņa piesaisti.

Uz pašvaldības nodrošinātu aprūpes pakalpojumu būs tiesības bērniem ar invaliditāti no piecu gadu vecuma, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pakalpojums tiks nodrošināts līdz 80 stundām mēnesī atkarībā no aprūpes nepieciešamības, ja ģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un pašvaldības sociālais dienests būs konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību.

Būs arī izmaiņas, kas skars pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu. Šiem cilvēkiem asistenta pakalpojums tiks piešķirts konstantā apjomā (no 15-160 stundām mēnesī) atkarībā no personas ar invaliditāti iesaistes pasākumos (strādā, mācās, nepieciešamas regulāras medicīniskas procedūras u.c.) un noteiktā atbalsta intensitātes līmeņa (nepieciešams liels vai ļoti liels atbalsts). Vairs nebūs nepieciešams VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

Šobrīd asistenta pakalpojumu saņem aptuveni 10 000 cilvēki, tostarp 1000 bērni.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists