Projekti
vhu

VINGROŠANAS nodarbības fizioterapeita vadībā

Vingrot aicināti iedzīvotāji visās vecuma grupās, izvēloties savam sagatavotības līmenim atbilstošu nodarbības intensitāti. Nodarbības paredzētas, lai uzlabotu fizisko formu, veicinātu vielmaiņu, mazinātu tauku daudzumu, tonizētu ķermeņa muskulatūru, stiprinātu muskuļus, saites un locītavas.

Vingrošanas nodarbības vada fizioterapeite Baiba Gutāne – Lapiņa.

Nodarbību veids Kur? Kad? Cikos?
Klātiene Smiltenes sporta skola,
Gaujas iela 2, Smiltenes novads
Otrdienās
10.01.2023.
17.01.2023.
24.01.2023.
31.01.2023.
Plkst. 19.30 – 20.30
Klātiene Bilskas pagasta pārvalde,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads
Ceturtdienās
12.01.2023.
26.01.2023.
Plkst. 18.30 – 19.30
Klātiene Palsmanes kultūras nams,
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads
Svētdienās
08.01.2023.
15.01.2023.
22.01.2023.
29.01.2023.
Plkst. 17.00 – 18.00

Vairāk informācijas pa tālruni 27062522 (Vita)

JOGAS nodarbības klātienē

(Jogas nodarbības tiek īstenotas projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)” ietvaros)

Jogas nodarbību mērķis ir apgūt prasmes saglabāt veselību un spēkus, harmoniski mijiedarboties ar iekšējo un ārējo pasauli, pielietot šīs prasmes ikdienā. Nodarbībās tiek apgūtas jogas pamata pozas, elpošanas vingrinājumi, stresa mazināšanas tehnikas, kā arī fizisku vingrinājumu kompleksi (locītavu, mugurkaula, gremošanas sistēmai), elpošanas prakses, kas palielina enerģiju.

Jogas nodarbības vada  jogas speciāliste Dana Langenfelda.

Nodarbību veids Kur? Kad? Cikos?
Klātiene Smiltenes sporta centrs,
Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads
Trešdienās
11.01.2023.
18.01.2023.
25.01.2023.
Plkst. 18.30 – 20.00
Klātiene Kultūras nama zāle,
Tilta iela 5, Grundzāles pagasts
Otrdienās
10.01.2023.
17.01.2023.
24.01.2023.
31.01.2023.
Plkst. 18.00 – 19.30
Klātiene Blomes tautas nams,
Blomes pagasts, Smiltenes novads
Pirmdienās
09.01.2023.
23.01.2023.
Plkst. 18.30 – 20.00

Vairāk informācijas pa tālruni 27062522 (Vita)

Lielās iedzīvotāju intereses dēļ, lai apmeklētu jogas nodarbības Smiltenē, lūgums iepriekš pieteikties nodarbībai, zvanot pa tālruni 22132870.

Jogas nodarbības tiešsaistes platformā ZOOM

(Jogas nodarbības tiek īstenotas projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas un Drustu pagastos (9.2.4.2/16/I/043)” ietvaros)

Jogas nodarbības piemērotas gan iesācējiem, gan tiem, kas ir jau pazīstami ar jogu. Joga sniedz rūpes un uzmanību ķermenim, prātam un elpai. Tā ir gadsimtiem sena prakse, kas sevī ietver jogas pozas, elpošanas tehnikas un meditāciju. Jogai ir neskaitāmi daudz priekšrocību un tās praktizēšana sev līdzi nes milzīgu ieguvumu daudzumu ne tikai ķermenim bet arī prātam, kas ļauj izbaudīt perfektu, veselīgu dzīves stāvokli.

Jogas nodarbības vada sertificēta jogas pasniedzēja Ilze Palma.

Nodarbību veids Kur? Kad? Cikos?
Attālināti Tiešsaistes Zoom nodarbība
https://us02web.zoom.us/j/82909835898
Otrdienās, Ceturtdienās
03.01.2023.
05.01.2023.
10.01.2023.
17.01.2023.
19.01.2023.
24.01.2023.
26.01.2023.
31.01.2023.
Plkst. 18.30 – 20.00

Papildus informācija pa tālruni 26539037 (Inga).

Crossfit vingrošanas nodarbības

Nodarbības paredzētas funkcionālo un augstas intensitātes sporta treniņu piekritējiem gan ar, gan bez pieredzes. Regulāri piedaloties šādas vingrošanas nodarbībās, iespējams uzlabot ne tikai savu fizisko pašsajūtu, bet arī mazināt stresu un garīgo izdegšanu. Nodarbības paredzētas visai ģimenei, ikvienam, kas vēlas iesaistīties vidējas slodzes fiziskās aktivitātēs, attīstīt kustību motoriku un stiprināt sirds un asinsvadu veselību.

CROSSFIT vingrošanas nodarbības vada  pasniedzēja Dace Dzilna

Nodarbību veids Kur? Kad? Cikos?
Klātiene
Smiltenes sporta skola,
Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes novads
Sestdienās
07.01.2023.
14.01.2023.
21.01.2023.
28.01.2023.
Plkst. 10.00-11.00

Pieteikšanās nodarbībai pa tālruni 22028156 (Dace).

Veselīga uztura meistardarbnīcas Smiltenē

Nodarbību mērķis ir iemācīties pagatavot pilnvērtīgu un veselīgu ēdienu, attīstot un pilnveidojot veselīga ēdiena pagatavošanas prasmes un motivējot prasmju pielietošanu sadzīvē. Meistardarbnīcas ietvaros pasniedzēji-speciālisti kopā ar dalībniekiem no pārtikas produktiem pagatavos veselīgu ēdienu. Ēdienu gatavošana tiks papildināta ar stāstījumu par veselīgām ēdiena sastāvdaļām.

Meistardarbnīcas tiek organizētas nodarbību cikla veidā, veidojot nodarbību grupas no 10–12  dalībniekiem.

 Nodarbību veids  Kur?  Kad?  Cikos?
 Klātiene Smiltenes tehnikuma mācību virtuve,
Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads
Trešdien
11.01.2023.(Jaunums!)
Piektdienās
06.01.2023.
13.01.2023.
20.01.2023.
27.01.2023.
 Plkst. 13.30-16:30

Vairāk informācijas par nodarbību norisi, kā arī pieteikšanās uz meistardarbnīcām, zvanot pa tālruni 28680831 (Anita).

Peldēšanas un pirts apmeklēšanas aktivitāte Priekuļu peldbaseinā “Rifs”

Nodarbībām aicināti pieteikties Smiltenes novada iedzīvotāji no 54 gadu vecuma. Peldēšana ir visefektīvākais sporta veids, kas spēj sniegt pilnīgu relaksāciju, un tas ir lielisks treniņš visam ķermenim, jo nodarbinātas tiek visas muskuļu grupas, turklāt peldēšana uzlabo imūnsistēmas darbību, palīdz atbrīvoties un atpūsties.

Baseina apmeklējums Smiltenes, Smiltenes pagasta, Blomes, Bilskas, Launkalnes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Variņu, Grundzāles pagastu senioriem:

Nodarbību veids Kur? Kad? Cikos?
Klātiene Peldbaseins “Rifs”, Priekuļu pagasts, Cēsu novads Janvārī
Trešdien

04.01.2023.
Pirmdienās
09.01.2023.
16.01.2023.
23.01.2023.

 

Februārī
Pirmdienās

06.02.2023.
13.02.2023.
20.02.2023.
27.02.2023.

Baseina apmeklējuma laiks
plkst. 18:30-19:30
(04.01.2023. plkst. 11:00-12:00)
 
Izbraukšana no Baznīcas laukuma
autobusu pieturas Smiltenē
(Baznīcas otrā pusē)
plkst. 17:30
(04.01.2023. plkst. 10:00)

Pieteikšanās nodarbībai obligāta, zvanot pa tālruni 27062522 darba laikā (Vita)

Nodarbības psihologa vadībā vecākiem, kuri audzina pusaudžus

Aicinām pieteikties nodarbībām vecākus, kuri audzina pusaudžus!

Nodarbības tiek organizētas ar mērķi informēt par riska faktoriem, kas negatīvi ietekmē veselību, izglītot vecākus par bērnu attīstību kopumā, informēt par psiho emocionālām kopsakarībām, raksturot psiho emocionālās attīstības tālāko ietekmi uz mācību darbu skolā, attiecībām ar vienaudžiem.

Nodarbības vada psiholoģe Dace Gailīte.

 Nodarbību veids  Kur?  Kad?  Cikos?
 Klātiene Bērnu un ģimenes atbalsta centrs,
Galdnieku iela 10b, Smiltene
Pirmdien .
13.01.2023.
 Plkst. 16.00-18.00
(trīs nodarbības)

Vairāk informācijas par nodarbību norisi, kā arī pieteikšanās uz nodarbībām, zvanot pa tālruni 28631993 vai 64707573

Nodarbības personām ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes locekļiem

Aicinām pieteikties nodarbībām personas ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes locekļus!

Nodarbību  mērķis ir dot iespēju cilvēkiem neatkarīgi no veselības traucējumu rakstura un iemesliem, maksimāli iekļauties sociālajā un ekonomiskajā dzīvē, gūt pēc iespējas lielāku patstāvību, veicināt šo cilvēku aktīvu piedalīšanos dažādos sabiedriskajos procesā, iekļaušanos sabiedrībā, neraugoties uz viņiem piemītošajām atšķirībām.

Nodarbības tiks uzsāktas tiklīdz būs nokomplektēta apmeklētāju grupa. Tās vadīs psiholoģe Dace Gailīte un fizioterapeits Rihards Gailītis.


elfla

Visas nodarbības tiek īstenotas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros, realizējot projektus:

„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 01.09.2023. Kopējais finansējums 253592,00 EUR.

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos (9.2.4.2/16/I/057)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 31.08.2023. Kopējais finansējums 75 389.00 EUR.

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas un Drustu pagastos (9.2.4.2/16/I/043)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 09.12.2022. Kopējais finansējums 69 490.00 EUR.