Sabiedrības līdzdalība
gh

Vasaras brīvdienās, augustā, skolas pašpārvaldes komanda un skolotāja Dagnija, devās uz Valmieru, lai piedalītos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piedāvātās mācībās, lai veidotu savu pieteikumu projektam “Labbūtības ceļakarte skolā.”  Kopīgi projektu iesniedzām, oktobra mēnesī tas tika apstiprināts.

Sākās mūsu plāna īstenošana: Veicām aptaujas skolā par skolēnu mentālās veselības stāvokli, par to, kā pandēmija ietekmējusi skolēnu pašsajūtu, kas mainījies, vai skolēni skolā jūtas apsmieti, atstumti. Analizējām datus un veicām projekta realizēšanu. Par projekta iecerēm tika informēti arī skolēnu vecāki. Dažas nianses mūsu plānu realizēšanā patraucēja epidemioloģiskā situācija valstī, attālinātās mācības, taču neatlaidīgi virzījāmies uz izvirzīto mērķi. Notika kopīgas lekcijas ar skolas psiholoģi, neformālās izglītības pārstāvjiem, ar kuriem notika saliedēšanās, sadraudzības aktivitātes, komandas darba spēles, mobinga mazināšanai, sadarbības veicināšanai. Veidojām iedvesmas stāstu pasākumus, kas notika gan no vecāku, gan skolotāju, gan interneta resursu pieejamiem video, kopīgi tapa “stāstu kaste,” kurā rakstījām un ievietojām skolēnu pašu piedzīvotās mobinga radītās situācijas, atgadījumus, analizējām tos, viedokļi gan dalījās, gan bija pilnīgi vienādi. Jaunums bija “Komplimentu dienas,” kurās katram bija iespēja pateikt labu vārdu gan saviem klasesbiedriem, gan skolotājiem, gan skolas darbiniekiem, šo aktivitāti skolēni ļoti uzslavēja kā labu esam. Pašpārvaldes komanda izveidoja darba grupu un veica maketu izveidi. Zīmēja, veidoja ar datoru, izvēlējās ieteikumus, kurus vēlas uz tiem redzēt, lai, izlasot tos, gribētos kļūt labākam, mazināt mobingu skolā, kļūt draudzīgākiem, laipnākiem vienam pret otru.

Noslēgumā izvērtējām projektu pašpārvaldes komandā un skolēni, veicot aptaujas anketu. Rezultāti tiks atspoguļoti 2.semestra sākumā. Pie ziņojumu stenda. Turpmāk arī reizi ceturksnī  organizēsim Komplimentu dienu, stāstu kastes darbība arī tiks atjaunota ik pa semestrim.

Skolēnu pašpārvaldes komanda ieguvusi lielisku pieredzi mācībās, projekta izstrādāšanā un realizēšanā. Komanda arī turpmāk vēlētos iesaistīties šāda veida projektos. Mērķis ir turpināt skolā pievērst uzmanību mentālajai veselībai un rīkot aktivitātes, pievēršot uzmanību kādai citai aktuālai tēmai, piemēram, pārmērīgai viedierīču lietošanai jauniešu vidū.

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem par sadarbību projekta tapšanas un realizēšanas gaitā. Īpašs paldies meiteņu komandai – Martai, Katrīnai, Artai un Alisei.

 

Informāciju sagatavoja: 

projekta koordinatore

Dagnija Pakalne

 

Foto: D. Pakalne( meitenes Katrīna, Marta, Arta, Alise pie izveidotās stāstu kastes reklāmas)