Veselība
Mobilā mamogrāfa auto

Mobilais mamogrāfs ''Veselības centrs 4'' 24. un 25.jūlijā plāno ierasties Smiltenē pie Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcas. Mamogrāfa pārbaude pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga divus gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, – par maksu.

Nepieciešams iepriekšējs pieraksts, zvanot uz tālruņa numuru 27866655 (darba dienās no pulksten 9.00 līdz17.00), iedzīvotāji ir aicināti iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru.

Visi Mobilā mamogrāfa izbraukumu datumi redzami tīmekļa vietnē.