Pašvaldība
Pieņemts lēmums pārcelt 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus

Trešdien, 24.februārī, Smiltenes novada dome pieņēma lēmumu pārcelt 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus.

Domes pieņemtais lēmums paredz to, ka nekustamā īpašuma nodoklis 2021. gadā ir maksājams šādi:  par 2021.gada pirmo un otro ceturksni – ne vēlāk kā līdz 15. augustam,  par trešo un ceturto ceturksni –  ne vēlāk kā līdz 15. novembrim. 

Lēmums attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri maksā nekustamā īpašuma nodokli par Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, taču neattiecas un nav piemērojams uz iepriekšējo gadu nesamaksātajiem nekustamā īpašuma nodokļiem un nokavējuma naudām.

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas ierobežojumus, zemāk ir apkopota informācija par nodokļa apmaksas iespējām un kārtību:

  • Elektroniski, izmantojot elektronisko pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldības banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai.
  • Veicot maksājumu internetbankā vai bankā– maksāšanas uzdevumā lūdzam precīzi norādīt personas konta numurus (zeme vai ēka) vai maksāšanas paziņojuma numuru.

Klātienē – ārkārtas situācijas laikā:

  • Nekustamo īpašuma nodaļa apmeklētājus pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta,tālruņi: 64707869, 64774848 vai 20284499. Apmeklētāju pieņemšanas dienas ir pirmdienas un ceturtdienas. Nodaļā apmeklētājus pieņem pa vienam, ievērojot visas valstī noteiktās prasības. Maksājumi ir veicami ar bankas karti vai skaidrā naudā.
  • Klientu apkalpošanas centrs klātienē maksājumus pieņem tikai pēc iepriekšējā pieraksta ar bankas maksājuma karti, tālruņi: 64707588, 20022348.

Aicinām saņemt attālinātu telefonisku palīdzību, veicot maksājumus e-pakalpojumu vidē  www.latvija.lv  un www.epakalpojumi.lv, zvanot uz tālruņiem: 64707588, 20022348.

Sagatavoja: Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste