Izglītība Sabiedrības līdzdalība
kp

Pieaugušo izglītība ir neatņemama mūžizglītības sastāvdaļa, kas saistīta ar personas motivāciju atgriezties izglītības procesā, lai iegūtu jaunas vai pilnveidotu esošas zināšanas un prasmes savai konkurētspējai darba tirgū un/vai pašattīstībai.

Lai varētu labāk izprast Smiltenes novada iedzīvotāju vēlmes un veidot mācību piedāvājumu,  tika izveidota aptaujas anketa.

Aptaujā piedalījās un savas atbildes sniedza 272 respondenti no visa Smiltenes novada. Respondentu vecums no 18 gadiem līdz pat 70+ gadiem.

kl

 Aptaujā bija iespējams atzīmēt dažādas mācību iespējas:

Dārzkopības interesē 41,5%, veselības uzlabošana 40,4%, radošās darbnīcas 37,9%, svešvalodas 34,6%, psiholoģija 33,5%, digitālo prasmju pilnveide 25%, komunikācijas prasmju pilnveide 18,4%, informācija un komunikācijas tehnoloģiju pilnveide 15,8%, uzņēmējdarbība 13,2%, grāmatvedība 11,8%.

jk

Kāda varētu būt  nodarbības dalības maksa (60 minūtes)?

in

 42% apmeklēšu tikai bezmaksas nodarbības, 27% var atļauties ieguldīt 6-10 EUR, 19% līdz 5 EUR, un tikai 8 % 10 EUR un vairāk

Vēlamais mācību īstenošanas veids:

ki

49% vēlās klātienes un attālinātas mācību formas apvienot, 32% vēlas mācīties klātienē, 19% interesē  attālinātās mācību formas.

Uz jautājumu: Vēlamais mācību īstenošanas laiks:

m[

50% vēlas mācīties darba dienas vakaros, 30% darba dienās pa dienu 14% brīvdienās.

 

Aptaujas rezultāti tiek detalizēti analizēti, lai izveidotu mērķtiecīgu un uz attīstību vērstu mūsu novada pieaugušo neformālās izglītības piedāvājumu.