Uzņēmējdarbība
Attēls

Informējam par Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 24. novembrī pieņemtajiem saistošajiem  noteikumiem Nr.19/21 “Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”.

Uz pašvaldības atbalstu dzīvojamās telpas nodrošināšanā var pretendēt kvalificēts speciālists, kurš ieguvis izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētā darba vai amata pienākumu veikšanai, un kurš ir uzsācis darbu Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Iepriekš minētie noteikumi saistoši speciālistiem, kuri veic ar valsts funkciju vai pašvaldības nodrošināšanu saistītus pārvaldes uzdevumus pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, institūcijā veselības, kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes, teritorijas pārvaldības vai informācijas tehnoloģiju jomās, kā arī speciālistiem, kurus nepieciešams nodarbināt pašvaldības attīstības programmā noteiktajās attīstāmajās nozarēs tas ir -  ražošanas uzņēmumu darbinieki (kokapstrāde, mēbeļu ražošana, šuvēji, tekstilapstrādes speciālisti, pārtikas ražošana u.c.) un būvniecības uzņēmumu darbinieki (ceļu būves, ēku un remontdarbu celtnieki u.c.).

Gadījumā, ja speciālista īpašumā ir dzīvojamā telpa, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā, vai speciālistam jau ir sniegts pašvaldības atbalsts un noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums uz maksimālo dzīvojamās telpas izīrēšanas termiņu, noteikumos minētais pašvaldības atbalsts var tikt atteikts.

Izvērstāka informācija par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, kā arī informācija par pieteikšanos pašvaldības atbalstam, pieejama ŠEIT.

 

Informāciju sagatavoja:

Vanda Jurita Markova,

Digitālā mārketinga un komunikācijas speciāliste