Attīstība
nekustamie ipashumi

2023. gada jūnijā un jūlijā Smiltenes novada pašvaldības domes sēdēs tika pieņemti lēmumi par līdzfinansējuma piešķiršanu 20 nekustamajiem īpašumiem, lai veicinātu videi draudzīgu kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un iedzīvotāji saņemtu kvalitātes standartiem atbilstošu dzeramo ūdeni. Kopējais piešķirtais pašvaldības finansējums ir 23580.21 eiro.

Smiltenes novada iedzīvotajiem jau otro gadu ir iespējams pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam pieslēguma būvniecībai, tajā skaitā projektēšanas dokumentu un būvdarbu izmaksu segšanai. No 2023. gada 3. aprīļa līdz 2. jūnijam pašvaldība izsludināja pieteikšanos uz līdzfinansējuma saņemšanu. Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi paredz iespēju pašvaldības līdzfinansējumu saņemt nekustamā īpašuma pieslēgšanai ne tikai centralizētajai kanalizācijas, bet arī ūdensapgādes sistēmai. Pašvaldības atbalstu saņems – astoņi īpašumi Smiltenes pilsētā, astoņi Apes pilsētā, pa vienam Blomē, Gaujienā, Trapenē un Raunā.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”  līdzfinansējums tiek piešķirts atbilstoši nosacījumiem, sākot no 600 līdz 2000 eiro. Ar noteikumiem var iepazīties šeit.  Nākamais pieteikšanas uzsaukums tiek plānots 2024. gadā, pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas.