Pašvaldība
Attēls

Lai gan Latvijā ārkārtējā situācija ir atcelta, Covid-19 saslimstības ierobežošanai ir jāturpina ievērot valstī noteiktie piesardzības pasākumi. Atklāto gadījumu skaits Smiltenes novadā palielinās, īpaši satraucoša situācija ir vērojama pašvaldības pirmsskolas izglītības  iestādēs.

Pēdējās nedēļās gan Smiltenes vidusskolas pirmsskolas, gan Smiltenes PII “Pīlādzītis” vairākās grupās pedagogiem, bērniem vai to ģimenes locekļiem tiek konstatēta saslimšana ar “Covid-19”, kas nozīmē, ka grupās noteiktas kontaktpersonas un mājas karantīna – grupas uz kādu laiku tiek slēgtas vai strādā kā dežūrgrupas.

Lai pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī iestādes, kur mācību procesu ir atļauts organizēt klātienē (individuālās konsultācijas, interešu izglītības pulciņi), varētu turpināt strādāt, pašvaldība aicina vecākus būt atbildīgiem un ievērot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Ja kādam no ģimenes locekļiem ir paradījušās saslimšanas pazīmes, aicinām nevest bērnus uz izglītības iestādi un palikt mājā, ievērojot pašizolāciju vai karantīnu mājas apstākļos.

Tikai ar ikviena cilvēka atbildīgu rīcību varam novērst līdzcilvēku inficēšanās riskus, turpināt darbu un nodrošināt izglītības procesu! 

Attēls

Sagatavoja, Marita Mūze, sabiedrisko attiecību speciāliste sadarbībā ar Izglītības pārvaldi