Izglītība
h

Smiltenes novada pašvaldībā norit darbs pie izglītības nozares stratēģijas izstrādes 2023. – 2028. gadam.

To veic īpaši veidota darba grupa*, kura jau ir veikusi esošās situācijas analīzi un izdarījusi secinājumus par izglītības nozari novadā kopumā. Tās izstrādes turpinājumā aicinās iesaistīties arī sabiedrību – tiks rīkotas tikšanās un diskusijas ar iesaistītajām interešu grupām.

Plašākai informācijai par stratēģijas tapšanu aicinām noskatīties sagatavoto video:

https://youtu.be/zjBAaSTH028

* Darba grupas vadītāja - Inga Ērgle, domes deputāte.

Darba grupas vadītājas vietnieks - Edgars Roslovs, Izglītības pārvaldes vadītājs.

Darba grupa:

Toms Markss, domes deputāts,

Andris Lapiņš, pašvaldības izpilddirektors,

Jānis Adienis, Finanšu nodaļas vadītājs,

Ieva Dille, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja,

Evija Kindzule, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece,

Lita Līcīte, Izglītības pārvaldes ekonomiste.

Eksperti: Vidzemes Augstskolas pētniece Sarmīte Rozentāle, Hanna Mihailova, Linda Valiverroneva.

Piesaistītie speciālisti: Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānotāja Sarmīte Daudziete.

Izglītības metodiķes: Madara Kļaviņa, Linda Purmale,

Edurio pārstāve: Zane Kalberga.

Attīstības un plānošanas nodaļas praktikante: Madara Ziņģe Bumbiere.

 

 

Informē

Edgars Roslovs

Izglītības pārvaldes vadītājs

 

Informāciju sagatavoja

Madara Mūrniece

Zīmolvedības un mārketinga speciāliste