Izglītība Vakances
Palsmanes_PII_2

PALSMANES PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Reģ. nr. 4401901433

aicina darbā 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” vai students atbilstošajā programmā;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • vēlme un prasmes organizēt un vadīt mācību un audzināšanas darbu pedagoģisko mērķu sasniegšanai;
 • motivācija mācīties un pilnveidot savu profesionālo meistarību;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām, spēja plānot, vadīt un analizēt savu darbu, sagatavot darbam nepieciešamo dokumentāciju.

Mēs piedāvājam:

 • darbu uz 1 pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku no 2024. gada 1. septembra;
 • stabilu atalgojumu 1560,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

Pieteikumu ar norādi “Pirmsskolas izglītības skolotājs” sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] līdz 2024. gada 16. augustam. Tālrunis informācijai – vadītāja Birute Mežale, 27212932.

Pieteikumā iesniegt šādus dokumentus: dzīves un darba gaitu apraksts (CV), motivācijas vēstule, izglītību un kvalifikāciju apliecinošs dokuments, t. sk., apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumenti un diplomu pielikumi.


Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība  informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.