Sabiedrības līdzdalība
gh

Lai atbalstītu bezdarbniekus, darba meklētājus un nodarbinātos, kuriem nepieciešams pilnveidot prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām,  Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un uzņēmums “Google” arī šogad piedāvā iespēju bez maksas apgūt darba tirgū pieprasītās digitālās prasmes, nodrošinot tiešsaistes mācības un profesionālo sertifikātu iegūšanu četrās izglītības programmās: "IT atbalsts", "Datu analīze", "Lietotāju pieredzes dizains", "Projektu vadība".  Uzņēmuma “Google” atbalstītajās mācībās šogad plānots iesaistīt 350 darba meklētājus un nodarbinātos.  

NVA direktore Evita Simsone: “Darba tirgus digitālā transformācija paātrinās aizvien straujāk, pieprasījums pēc digitālajām prasmēm novērojams pat vienkāršajās profesijās, tāpēc darba ņēmējam savas darbavietas saglabāšanai un veiksmīgas karjeras izveidei ir nepieciešams visa darba mūža garumā mācīties, profesionāli attīstīties, apgūt un pilnveidot darba tirgū pieprasītās kompetences un prasmes. Esmu gandarīta, ka mūsu sadarbība ar uzņēmumu “Google” turpinās, un klientiem arī šogad varam piedāvāt mūsdienīgas mācību iespējas digitālo prasmju apguvei.”

 “Tā kā tehnoloģiju nozīme ekonomikā pieaug, cilvēki un uzņēmumi apzinās, ka ir vajadzīgas pareizās prasmes, lai maksimāli izmantotu viņiem pieejamās iespējas. To mēs pieredzējām Latvijā, uzsākot sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru un redzējām lielu interesi un entuziasmu digitālo prasmju paplašināšanā. Tāpēc esam lepni paplašināt sadarbību ar NVA un piedāvāt vairāk apmācību sertifikātu, lai vēl vairāk cilvēku varētu apgūt jaunas prasmes perspektīvās karjeras jomās un pavērt viņiem jaunas karjeras iespējas,” saka Pauļus Vertelka, Google sabiedriskās politikas vadītājs Latvijā.

2021. gadā uzņēmuma “Google” atbalstītās mācības uzsāka 320 NVA klienti: 200 Covid-19 pandēmijas laikā NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, kā arī 120 nodarbinātie, kuru darbavietas bija apdraudētas Covid-19 pandēmijas dēļ. Piedāvājam ieskatu dažu mācību dalībnieku atsauksmēs.

Līva: “Mana pamatizglītība ir saistīta ar medicīnu, rehabilitāciju, un šajā jomā esmu strādājusi gandrīz desmit gadus. Covid-19 ietekmē pieredzētās pārmaiņas lika pārvērtēt savas profesionālās prioritātes un apsvērt karjeras maiņas iespējas. Par iespēju ar NVA atbalstu mācīties Google bezmaksas kursos uzzināju no draudzenes, viņa jau bija izmantojusi šo iespēju un pastāstīja, ka kursi ir ļoti kvalitatīvi un vērtīgi, un mācīties var pat pilnīgs iesācējs. Nolēmu pieteikties un uzsāku mācības programmā “Lietotāju pieredzes dizains” jeb “UX dizains”. Esmu ļoti pateicīga šai iespējai - Lietotāju pieredzes pasaulē tiku ievesta ļoti precīzā un ērtā formātā. Lai arī esmu sava IT ceļa sākumā, Google kursi man deva pārliecību, ka galvenais ir sākt.

Oskars: "Mans darbs ir saistīts ar būvniecības sfēru. Apmācībās nolēmu piedalīties pēc draugu ieteikuma. Izvēlējos apgūt projektu vadības kursu “Google Project management”, kas ir saistīts ar maniem darba pienākumiem un sniedza iespēju apgūt jaunākas tendences projektu vadības procesā, papildināt teorētiskās zināšanas un labāk izprast un apgūt projektu vadības procesā  izmantoto programmnodrošinājumu. Iegūtās zināšanas man noderēs karjeras izaugsmē un ikdienas darbā, kā arī uzlabo profesionālās prasmes un ļauj konkurēt mainīgajā darba tirgū."

Inessa: “Mana profesionālā pieredze daudzus gadus bija  saistīta ar digitālo mārketingu, tomēr jau kādu laiku vēlējos papildināt savu zināšanu arsenālu ar ko jaunu. Pandēmijas laikā pavērās fantastiska iespēja īstenot šo ieceri, tāpēc nolēmu veltīt gadu jaunu zināšanu apgūšanai. Reģistrējoties darba meklētāja statusā, biju patīkami pārsteigta, kad Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvāja iespēju mācīties starptautiskajā neformālās izglītības platformā “Coursera”. Ilgi nedomājot, piedāvāto iespēju izmantoju - pieteicos plaši pazīstamā uzņēmuma “Google” kursam “Lietotāja pieredzes dizains”. Vēlos pateikties NVA par dāvātām iespējām! Tuvākajā laikā plānoju jau uzsākt darbību izvēlētajā jomā pašnodarbinātās personas statusā.”

Arī 2022.gadā uzņēmuma  "Google" atbalstītās mācības notiks angļu valodā starptautiskajā tiešsaistes izglītības platformā Coursera. Lai varētu mācīties, ir jābūt datorprasmēm lietotāja līmenī un angļu valodas lasīšanas prasmēm vismaz B1 līmenī.  

 

 Mācību ilgums:

    IT atbalsts (IT Support) – 100 mācību stundas;

    Lietotāju pieredzes dizains (UX Design) -   200 mācību stundas;

    Datu analīze (Data Analytics) -  180 mācību stundas;

    Projektu vadība (Project Management) - 140 mācību stundas.

NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem mācības notiks ne mazāk kā 4 mācību stundas darba dienā, bet bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem - ne mazāk kā 2 mācību stundas darba dienā.

Pieteikšanās uzņēmuma “Google” atbalstītajām mācībām notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu NVA mājaslapā: https://www.nva.gov.lv/lv/nva-sadarbiba-ar-google-piedava-digitalo-prasmju-apguves-iespejas

Vienlaicīgi var pieteikties tikai vienas bezmaksas mācību programmas apguvei.

 

Informāciju sagatavoja

Nodarbinātības valsts aģentūra