Projekti
Novadītas pēdējās integrējošās nometnes bērniem ar invaliditāti projektā “Vidzeme iekļauj”

Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros šovasar notika noslēdzošās integrējošās nometnes ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem. Kopš projekta uzsākšanas 2016. gadā organizētas pavisam 15 nometnes, veltot šim mērķim vairāk nekā 141 tūkstoti eiro.

Šogad aizvadītās vasaras nometnes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem kopā ar ģimenēm Skangaļu muižā un vēlāk tūrisma un atpūtas centrā “Ezernieki” pulcēja 77 dalībniekus. Projektā “Vidzeme iekļauj” rasta iespēja tajās iesaistīt arī bērnus no Valsts sociālās aprūpes centriem, sekmējot to, ka arī bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, var pavadīt laiku ģimeniskā vidē, iegūt jaunus draugus, piedalīties interesantās un noderīgās aktivitātēs.

Nometņu aktivitātes paredz jaunu prasmju attīstīšanu bērniem, kā arī ne mazāk nozīmīgi – atbalstu un iedrošinājumu vecākiem vai aprūpes personām. Kā ierasts, arī šogad katra nometne ilga četras dienas, kuru laikā notika virkne dažādu aktivitāšu – gan  individuālas, gan grupu nodarbības, diskusijas, atbalsta grupas vecākiem, fizioterapeita, socializācijas nodarbības, kā arī dažādas radošās nodarbības bērniem, deju terapija un spēles.

Nometņu organizatori aicināja sagatavoties parādīt savas ģimenes “superspēju” vai iesaistīt citus kādā kopīgā aktivitātē. Tika nospēlēta pirmizrāde pašas ģimenes izdomātai lugai, tāpat dalībnieki dziedāja, vadīja spēles, rotaļas, kas ģimenēs iegājušās paaudžu paaudzēs, mazākie nometnes dalībnieki rādīja savas iecienītākās deju kustības.

Līdz šim vecāki visvairāk nometnēs novērtējuši sniegto iespēju izrauties no ierastā, pabūt citā – brīvā un nepiespiestā vidē, kā arī iepazīties ar citām ģimenēm, dalīties pieredzē un atbalstā, padomos. Vecāki izceļ nometnē saņemto iedrošinājumu attīstīties un darboties. Tāpat arī novērtētas dažādas speciālistu konsultācijas un terapijas. Savukārt nometņu organizatori atzīst, ka tās ir iedvesmojošas abās pusēs – ik reizi tas ir jauns piedzīvojums gan dalībniekiem, gan komandai.

Nometņu laikā ģimenes sadraudzējušās un daudzi turpina sazināties arī pēc tām. Milzīgs gandarījums radīt ikvienam nometnes dalībniekam iespēju atpūsties un draudzēties, palīdzēt pieņemt situāciju un doties tālāk, stiprināt attiecības brāļu un māsu starpā. Neizsakāms prieks dzirdēt smieklus un līdz sirds dziļumiem sāpīgi redzēt raudam, kaut arī šīs asaras ir dziedējošas. Kopā būšana ārpus ierastās ikdienas ir tas, kas nepieciešams šīm ģimenēm arī turpmāk, tāpēc ļoti ceru, ka arī pēc projekta beigām būs iespēja organizēt līdzīgas nometnes,” uzsver projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone.

 “Vidzeme iekļauj” komanda pateicas visām ģimenēm – ikvienam bērnam un vecākam par ieinteresētību, gaidām, uzticēšanos, piedalīšanos, būšanu kopā, kas padarīja iespējamu šādu nometņu organizēšanu gadu no gada.

Nometnes organizētas Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Vairāk: http://www.vidzeme.lv/lv/projekts_vidzeme_ieklauj